Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Z zawodem w przyszłość

kategoria
nazwa beneficjenta
INTERNATIONAL HOUSE ELŻBIETA WOJSA
wartość projektu
453 177,50 zł
dofinansowanie z UE
385 200,88 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt jest skierowany do 38 (0K/38M) Uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 działającej w ramach Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, kształcących się w zawodach: kierowca mechanik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samochodowych. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci Kursu na prawo jazdy kat. C, Kurs Kwalifikacji wstępnej na Świadectwo zawodowe na przewóz rzeczy oraz 150 godzinne staże zawodowe. Pracodawcy wniosą wkład własny w wysokości min. 5% wartości realizowanych staży. Termin realizacji projektu: 01.09.2020-31.08.2022. Wartość dofinansowania z budżetu UE wynosi 385.200,88 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 88/100ł). Wartość wkładu własnego 27.980zł. Projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.