Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Interaktywny wózek dziecięcy

nazwa beneficjenta
KUNERT SP. Z O.O. SP. K.
wartość projektu
172 200,00 zł
dofinansowanie z UE
119 000,00 zł
Województwo
śląskie
Powiat
kłobucki
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

SA 42799(2015/X) Na rynku wózków dziecięcych panuje wysoka konkurencja wśród producentów. Wzbogacenie konstrukcji wózków o rozwiązania z zakresu wysokich technologii zdecydowanie zwiększy funkcjonalność i wprowadzi nową jakość rynkową. W projekcie zostanie opracowany system sensorowy, który pozwoli monitorować temperaturę na zewnątrz i wewnątrz wózka. Monitorowanie lokalnych parametrów gondoli pozwoli zwiększyć komfort cieplny dzieci, natomiast rodzicom i opiekunom zaoferuje szereg nowych funkcjonalności. Informacje dotyczące monitorowanych parametrów wyświetlane będą w aplikacji mobilnej. Na rynku dostępnych jest relatywnie niewiele wózków, które posiadają rozwiązania z zakresu wysokich technologii, dlatego też wdrożenie rozwiązania proponowanego do dofinansowania zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dodatkowo rezultatem realizacji projektu może być wzmocnienie innowacyjności polskiego rynku produkcji wózków dziecięcych, ponieważ dostępne rozwiązania są produkcji zagranicznej. Wzmocnienie konkurencyjności polskiego rynku ma o tyle istotne znaczenie, że w ostatnich latach zmalała nieco pozycja polskich producentów wózków dziecięcych na rynkach europejskich. Wg założeń opracowany w projekcie system pomiarowy ma być pierwszym etapem wprowadzania innowacji z zakresu wysokich technologii do konstrukcji wózka, dlatego też rozwiązanie proponowane do dofinansowania będzie realizowane w oparciu o koncepcję modułową, czyli pozwoli w przyszłości na łatwy rozwój i skalowanie funkcjonalności.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.