Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga.

nazwa beneficjenta
MUZEUM - ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE
wartość projektu
3 998 621,60 zł
dofinansowanie z UE
2 768 043,37 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
włodawski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wzrost aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze poprzez modernizację Wielkiej i Małej Synagogi we Włodawie. Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji i obejmuje inwestycje niezbędne do kompleksowej rewitalizacji danego obszaru. Grupą docelowa są mieszkańcy Powiatu Włodawskiego oraz turyści.Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (osoby/rok) – 30 000; Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem (osoby/rok) – 30 000; Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) – 3100/rok; Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (EPC) – 1. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja Wielkiej oraz Małej Synagogi, zakup wyposażenia na cele kulturalne, promocja, zarządzanie, studium wykonalności, nadzór inwestorki oraz nadzór autorski. Zakres opracowania prac modernizacyjnych Wielkiej Synagogi obejmuje: * Remont babińców, malowanie ścian; renowacja podłogi; malowanie ścian; renowacja podłogi *Sala Męska – wymiana podłogi wraz z legarami, remont schodów * wc:- wymiana armatury i instalacji wod-kan, malowanie ścian,- wymiana posadzek, i glazury; – wymiana stolarki drzwiowej. * Hol – Remont schodów i balustrady, moderniacja holu, wymiana podłogi, * Magazyny -Przystosowanie pomieszczeń w obu babińcach na profesjonalne magazyny muzealne, renowacja podłóg, remont i malowanie ścian.* Wymianę stolarki drzwiowej, wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych w całym budynku *Modernizacja instalacji c.o. w całym budynku. Syn. Mała: renowacja polichromii, malowanie ścian; – wykonanie ogrzewania podłogowego; – odtworzenie posadzki kamiennej, sale: renowacja podłogi; – wymiana grzejników, modernizacja wc, wymiana drzwi w budynku, winda, remont schodów, inst. wod.-kan. i elektryczne.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.