Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Usługa w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej dla firmy BIBP Sp. z o.o.

Name of the beneficiary
BIBP SP. Z O.O.
Project value
7 380,00 zł
Co-financing from the EU
5 100,00 zł
Voivodeship
małopolskie
County
oświęcimski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
action
1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem usługi będzie przygotowanie dokumentacji pod zgłoszenie patentowe technologii walidacji skuteczności sterylizacji opakowań metodą radiacyjną będącej efektem prac BR w Centrum Badawczo Rozwojowym opakowań bag in box dla przemysłu. W ramach świadczonych usług zostaną przygotowane następujące dokumenty potrzebne do zgłoszenia w Urzędzie Patentowy RP: wykonania badania ze stanu techniki zwieńczonego raportem zawierającym elementy oceny zdolności patentowej rozwiązania, przygotowania zgłoszenia wynalazku i jego zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia: pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym w okresie realizacji projektu; pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu technik

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl