Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

AIVRUX - intuicyjny i innowacyjny kreator interfejsów dla gier VR, opartych o komunikację z wykorzystaniem języka naturalnego

nazwa beneficjenta
1000 REALITIES STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
4 920 150,49 zł
dofinansowanie z UE
3 700 918,06 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.2. Sektorowe programy B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Celem projektu AIVRUX jest opracowanie “Wirtualnego Asystenta” – całkowicie nowego podejścia do interfejsu użytkownika, pozwalającego na zwiększenie jego intuicyjności w grach rozgrywanych w wirtualnej rzeczywistości. Asystent będzie umożliwiał budowanie interakcji z użytkownikiem przy użyciu zmysłów, które do tej pory nie były wykorzystywane w aplikacjach opartych o VR i AR. W wyniku projektu powstanie zestaw dwóch narzędzi przeznaczonych dla projektantów UX/UI i współpracujących z nimi game deweloperów: a) SDK umożliwiające przetwarzanie komunikatów generowanych przez gracza na unikalne zdarzenia programistyczne oraz dialogi wyjściowe, b) kreator webowy umożliwiający projektowanie i testowanie logiki interakcji opartej o komunikację głosową i gestyczną oraz przygotowanie bazy wiedzy do implementacji w silniku gry. Docelowo, AIVRUX będzie stanowił środek do zapewnienia swobodnej interakcji między graczem i środowiskiem gry VR, nieosiągalnej przy użyciu obecnie stosowanych standardów UI. Rozwiązanie to będzie implementowalne z wytworzonymi niezależnie grami i aplikacjami VR. Zarówno dopasowany do potrzeb UX/UI-designerów kreator do projektowania drzewa decyzyjnego interakcji, jak i SDK oparte o jeden z popularnych silników graficznych wykorzystywanych do tworzenia gier VR, będą stanowić innowację na skalę światową. Narzędzia tworzące AIVRUX umożliwią zmniejszenie kosztów produkcji gier, minimalizując wykorzystanie pracy programistów przy prototypowaniu kolejnych iteracji UI. Finalne rozwiązanie zostanie oparte o stworzony w drodze prac badawczych i zoptymalizowane pod kątem wydajności autorski łańcuch narzędzi analizy, przetwarzania i syntezy mowy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.