Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn

kategoria
nazwa beneficjenta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
wartość projektu
3 543 423 113,41 zł
dofinansowanie z UE
1 698 156 864,29 zł
Województwo
łódzkie
śląskie
Powiat
piotrkowski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu budowę autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn, o dł. 80,71 km, zlokalizowanej w korytarzu sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk. Administracyjnie inwestycja położona jest na terenie dwóch województw: łódzkiego (63,81 km) i śląskiego (16,91 km). Inwestycja będzie realizowana w formule P&B, składa się z następujących odcinków, realizowanych jako osobne kontrakty na roboty budowlane: • Odcinek A – w. Tuszyn (bez węzła) – w. Bełchatów (z węzłem), dł. 15,86 km, • Odcinek B – w. Bełchatów (bez węzła) – w. Kamieńsk (z węzłem), dł. 24,20 km, • Odcinek C – w. Kamieńsk (bez węzła) – w. Radomsko (z węzłem), dł. 16,72 km, • Odcinek D – w. Radomsko (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego, dł. 7,02 km, • Odcinek E – gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła), dł. 16,91 km.