Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja

kategoria
nazwa beneficjenta
"STOWARZYSZENIE ZIEMIA DZIERŻONIOWSKA"
wartość projektu
633 109,05 zł
dofinansowanie z UE
538 142,69 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Proj. skierowany jest do 2 placówek wych. przedszk. (w Dzierżoniowie i Łagiewnikach). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z terenu G. Łagiewniki poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc(z 25 na 45) w istniejącym oddziale przedszkolnym przy SPw Łagiewnikach oraz wsparcie i rozwój łącznej grupy 140 dzieci (65Dz.,75Ch.-102/52Dz.,50Ch/-Łagiewniki, 38/13Dz.,25Ch./ Dzierżoniów) poprzez wsparcie w zakresie dodatkowych zajęć specjalistycznych, które zwiększą szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównają zdiagnozowane deficyty.Cel główny rozumiany jako zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej zostanie zrealizowany również poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 2(K) naucz., niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (z dziećmi ze spec. potrzebami edukacyjnymi), w tym w zakresie pedagogiki specjalnej. W projekcie oprócz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych (20 miejsc) przewidziano zakup doposażenia oddziału przedszkolnego w Łagiewnikach oraz przeprowadzenie prac remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a także zakup sprzętu do przedszkola w Dzierżoniowie w ramachracjonalnych usprawnień.W OWP przewidziano realizację takich zaj. dodatk dla dzieci, jak: logopeda, rytmika, robotyka, integracja sensoryczna,neurologopedia, gimnastyka korekcyjna, trening umiejętności społecznych, muzykoterapia. Realizacja wszystkich zaj. przyczyni się do obniżenia zdefiniowanych w diagnozach zapotrzebowania występujących deficytów i barier, które towarzyszą odbiorcom projektu (dzieciom). Rezultatami realizacji projektu będą:wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Łagiewniki;podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w przedszkolu w Łagiewnikach;zniwelowanie deficytów dzieci objętych projektem, jak:wady postawy, wymowy, nieprawidłowości emocjonalne, emocjonalno-społeczne i adaptacyjne;zwiększenie umiejętności uniwersalnych i kompetencji dzieci z przedszkola w Dzierżoniowie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.