Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie i wdrożenie do produkcji lotniczej innowacyjnej usługi wykonania elementów przedniej mechanizacji skrzydła samolotu w technologii HSC

nazwa beneficjenta
WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SP. Z O.O.
wartość projektu
2 285 340,00 zł
dofinansowanie z UE
1 300 600,00 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
działanie
1.4. Wsparcie MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy zakupu centrum obróbczego, maszyny pomiarowej i urządzenia do pomiaru narzędzi skrawających stanowiących niezbędne maszyny do wdrożenia innowacyjnej usługi wykonania elementów przedniej mechanizacji skrzydła samolotu w technologii HSC (High Speed Cutting) będącej wynikiem zrealizowanym samodzielnie przez firmę WZK prac B+R w okresie 01.01.2019 – 31.08.2019. Usługa jest opracowaniem całkowicie własnym i nowym dla Wnioskodawcy i została ona przebadana pod względem czystości patentowej i zgłoszona do opatentowania. Projekt realizowany będzie w województwie podkarpackim a jego realizacja pozwoli na znaczne podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy oraz poziomu innowacyjności jego wyrobów. Zakupione w ramach projektu maszyny będą nowe.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.