Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zakup sprzętu medycznego, do dezynfekcji i laboratoryjnego oraz zakup wyposażenia obiektowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przez 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu.

kategoria
nazwa beneficjenta
107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU
wartość projektu
633 000,00 zł
dofinansowanie z UE
538 050,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach projektu zostanie doposażony 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (m.in. zakup sprzętu i aparatury medycznej) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji oraz wyposażenia laboratoryjnego i obiektowego: – 3 Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej; – 2 Aparaty USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umozliwiajacą diagnostykę klatki piersiowej płuc; – 3 Łóżka, w tym łóżko OIOM wraz z materacem; – Komorę izolacyjną; – 2 Namioty segregacyjne, namioty medyczne; – Transportową komorą izolacyjną; – Automatyczny system zamknięty do real time PCR; – Automatyczną stację pipetującą z wyposażeniem; – Chłodnię laboratoryjną; – Komorę laminarną; – Urządzenie do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania powietrza mobilne lub stacjonarne; – Wirówkę laboratoratoryjną; – Worteks; – Zamrażarkę laboratoryjną. Grupą docelową projektu jest bezpośrednio podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego ( wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane do walki z COVID-19. Poprzez doposażenie placówki pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki w oparciu o Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia. W projekcie nie przewidziano sfinansowania wydatków spoza udostępnionej listy Ministerstwa Zdrowia.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.