Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zautomatyzowanie projektowania i monitorowania sprężonej obudowy wykopu wraz z procesem produkcyjno-technologicznym tej obudowy.

kategoria
nazwa beneficjenta
WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
9 112 160,00 zł
dofinansowanie z UE
5 070 560,25 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Niniejszy projekt dotyczyć będzie zautomatyzowania projektowania i monitorowania sprężonej obudowy głębokiego wykopu wraz z procesem produkcyjno-technologicznym tej obudowy oraz poprzedzającym procesem indywidualnego zaprojektowania, dla danego tematu, który dzięki systemowi pomiarowemu oraz zastosowaniu odpowiedniego narzędzia obliczeniowego, umożliwi poprawną jego realizację z zachowaniem kwestii najwyższego bezpieczeństwa ludzi oraz konstrukcji. W ramach realizowanego projektu planowane jest osiągnięcie produktu cechującego się szeregiem korzyści poczynając od względów ochrony środowiska i zagadnień związanych z ekologią, po aspekty bezpieczeństwa otoczenia budowy, zmniejszające jej oddziaływanie na otoczenie, a na zagadnieniach techniczno-ekonomicznych wpływające na proces realizacyjny kończąc. Otrzymany, dzięki realizacji projektu produkt jest planowany do wykorzystania w każdej gałęzi branży budowlanej, w której pojawia się zapotrzebowanie na wykonanie obudowy głębokiego wykopu, m.in. branża konstrukcji kubaturowych, drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, przemysłowa, obiektów ochrony środowiska. Zadania występujące w projekcie dotyczyć będą opracowania autorskiego narzędzia obliczeniowego do projektowania sprężonej obudowy wykopu, opracowania systemu monitoringu ściany szczelinowej, opracowania pierwszego prototypu sprężonej obudowy (szczelność), badanie przemieszczeń (prototyp drugi) oraz naprężeń (prototyp trzeci), weryfikacji rozwiązania oraz prac przedwdrożeniowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.