Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

EndHotel sp. z o.o. spółka komandytowa -Wsparcie na utrzymanie działalności

nazwa beneficjenta
ENDHOTEL SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
52 626,60 zł
dofinansowanie z UE
52 626,60 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

EndHotel jest obiektem noclegowym, ukierunkowanym głównie na zakwaterowanie niskobudżetowe. Nasi klienci to większości pracownicy firmowi. Ze względu na epidemię covid-19, przychód w kwietniu zmniejszył się o 47%, a w maju o 63%, w stosunku do roku poprzedniego. Negatywny wpływ epidemii na agromeliorację wrocławską znacznie ograniczył ilość projektów biznesowych, co skutkowało spadkiem sprzedaży noclegów w naszym hotelu. Poluzowanie obostrzeń nie wpłynęło znacząco na ilość klientów. Bieżące koszta utrzymania budynków, składki zusowskie, rata kredytu, oraz podatki do gminy pozostały na tym samym poziomie i na ten moment stanowią duży ciężar dla utrzymania płynności finansowej. W obecnej sytuacji spółka stara się pozyskać środki w celu zaspokojenia kosztów bieżących aby nie stracić płynności finansowej i uniknąć upadłości. Pozyskane środki z programu planujemy przeznaczyć na bieżące koszta utrzymania hotelu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.