Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej w 78 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zasobów Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

kategoria
nazwa beneficjenta
BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYDGOSZCZY
wartość projektu
3 035 113,57 zł
dofinansowanie z UE
999 766,41 zł
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
m. Bydgoszcz
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej w 78 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zasobów Bydgoskiej Spółdzielnie Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Moc każdej instalacji wyniesie 6,4 kW. Zaplanowano: montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, montaż falownika (inwertera), podłączenie do instalacji elektrycznej budynku wraz z montażem licznika elektrycznego dwukierunkowego, montaż konstrukcji balastowej oraz wsporczej na dachu budynku w celu zamontowania paneli, prace elektryczne polegające na połączeniu projektowanej instalacji fotowoltaicznej z istniejącą instalacją elektryczną w budynkach, prace związane z wykonaniem ochrony odgromowej instalacji. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a co się z tym bezpośrednio wiąże do poprawy stanu środowiska naturalnego. Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w energię elektryczną. Wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej energia elektryczna będzie wykorzystana do zasilenia silników elektrycznych oraz urządzeń automatyki dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnym oraz do oświetlenia części wspólnych budynku. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021-2022. Zainstalowana moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej nie będzie przekraczać 50 kWp. Łączna produkcja energii elektrycznej wyniesie 1822,08 MWhe/rok. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1479,53 Mg CO2/rok.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.