Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

EWP – BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19

nazwa beneficjenta
CENTRUM E-ZDROWIA
wartość projektu
17 163 989,70 zł
dofinansowanie z UE
14 525 884,48 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
działanie
2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W związku z wybuchem w Polsce i na świecie epidemii wirusa Sars-CoV-2 oraz narastającym zagrożeniem epidemicznym, konieczne było stworzenie systemu informatycznego wspierającego działania związane z przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii oraz umożliwienie monitorowania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. EWP jest systemem dedykowanym do wsparcia działań podejmowanych w celu zapobiegania epidemii. Początkowo EWP powstał w celu rejestrowania danych identyfikacyjnych i kontaktowych osób wjeżdżających na terytorium RP a następnie rozbudowano go o rejestrację osób, na które został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych. W EWP mogą być również rejestrowane inne osoby przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym albo w innym miejscu pobytu w trakcie odbywania kwarantanny lub izolacji.Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie poniższych celów:1) Udostępnienie e-usług umożliwiających wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i monitorowaniem epidemii,2) Udostępnienie usług międzyinstytucjonalnych, pozwalających na stałe i cykliczne udostępnianie informacji odpowiednim podmiotom, realizujących zadania w sytuacji epidemii,3) Udostępnienie usług międzysystemowych, umożliwiających zautomatyzowaną wymianę danych pomiędzy EWP a systemami zewnętrznymi,4) Dalszy rozwój EWP, zapewnieni ciągłości działania systemu poprzez utrzymanie wydajności i stabilności system oraz dalszą transformację obecnych interfejsów połączeniowych między systemami do REST API Kluczowymi użytkownikami systemu są pracownicy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) punktów pobrań materiału diagnostycznego,medycznych laboratoriów diagnostycznych, lekarze, pracownicy Służb Mundurowych, MZ,UW. Interesariuszami systemu są m.in. NIZP-PZH, NFZ, KPRM, MSWIA,RCB,podmioty wykonujące działalność leczniczą Narodowy Instytut Kardiologii, ZUS,KRUS, PRM.EWP umożliwi wsparcie działań organów PIS w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epid

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.