Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Dywersyfikacja działalności celem niwelowania negatywnych skutków wystąpienia COVID-19

nazwa beneficjenta
TIMBERZAJAC TOMASZ ZAJĄC
wartość projektu
1 843 470,50 zł
dofinansowanie z UE
999 970,34 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
skierniewicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na niwelowaniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez inwestycje przyczyniającą się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Wnioskodawca planuje wprowadzić do Firmy nowe usługi, które w przypadku wystąpienia ponownych obostrzeń na rynku oraz spadku przychodów z tytułu prowadzenia działalności, pozwolą na uzyskiwanie alternatywnych źródeł przychodów. W ramach zadania nabywany będzie sprzęt, który będzie wykorzystywany do wdrożenia do Firmy nowych rozwiązań. Nabywane będą również rozwiązania TIK, które, z jednej strony usprawnią działanie podmiotu w ciężkich czasach kryzysu, z drugiej zaś wprowadzą do Firmy pro-środowiskowe rozwiązania. Efektami kompletnie zrealizowanego projektu, będzie wdrożenie do działalności Wnioskodawcy nowych usług, rozszerzenie zakresu prowadzenia działalności, wzrost konkurencyjności, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, utrzymanie oraz zwiększenie zatrudnienia w Firmie, wzrost przychodów w firmie, pozytywna realizacja polityk horyzontalnych. Wnioskodawca sfinansuje projekt ze źródeł prywatnych. Jego status to mikroprzedsiębiorstwo. Projekt będzie zlokalizowany na terenie wiejskim.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.