Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym

Name of the beneficiary
BIBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
4 938 954,21 zł
Co-financing from the EU
2 065 041,08 zł
Voivodeship
małopolskie
County
oświęcimski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
action
1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Opakowanie stanowi integralną część oferowanych na rynku produktów spożywczych. Prawidłowo zaprojektowane opakowanie będzie spełniało szereg zadań szczególnie chroniło produkt przed rozwojem mikroorganizmów i odporne na czynniki procesowe i środowiskowe. Jednym z najszybciej rozwijających grup opakowań są opakowania elastyczne typu bag in box. Firma BIBP będąc liderem w produkcji tego typu opakowań na rynku Polskim, w ramach działalności prowadzonej przez CBR zamierza przeprowadzić prace badawcze oraz uruchomić produkcję pilotażową znacząco usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów używanych do produkcji worków bag in box. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez użytkowników oraz na podstawie własnych analiz, zaproponowano stworzenie kranu typu butterfly (wariant marki Spring Tap) dedykowanego pod rozlew produktów w tym soków NFC bezpośrednio po procesie pasteryzacji w temp. do 95oC, co obecnie nie jest dostępne na rynku polskim i europejskim. Firma zamierza zaprojektować specjalistyczny kołnierz będący integralną częścią kranu, w całości dedykowany do rozlewu produktów w warunkach aseptycznych. Projekt ma na celu także zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia produktów rozlewanych aseptycznie, przez zastosowanie permanentnych indykatorów na najpopularniejszych typach kranów i zaworów. Planowane do realizacji zadania wynikają z wieloletniej obserwacji rynku bag in box w Polsce i Europie, a zaproponowane zadania znacząco wpłyną na zwiększenie konkurencyjności firmy na arenie krajowej i międzynarodowej, jako organizacji uczącej się i kreującej nowe standardy jakościowe w procesie przetwórstwa i pakowania produktów spożywczych. Doświadczenie wynikające z prowadzenia własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego dla opakowań bag in box do przemysłu gwarantuje doświadczony zespół zaangażowany w realizacje poszczególnych zadań oraz wypracowane kanały komunikacji umożliwią terminową realizację całego projektu.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl