Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rozwinięcie działalności Firmy Luxon sp. z o.o. poprzez prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnych produktów

nazwa beneficjenta
"LUXON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
2 137 790,99 zł
dofinansowanie z UE
1 311 813,44 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
średzki (dolnośląskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Realizacja projektu wynika z kontynuowania przyjętej strategii w zakresie zwiększenia konkurencyjności Firmy i wprowadzaniem na rynek własnych rozwiązań, opracowanych w ramach działu R&D. Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych poprzez rozwój działu B+R pozwoli na wykreowanie kolejnych innowacji w Firmie. Projekt jest wynikiem posiadanych kompetencji, osiągniętych sukcesów firmy Luxon Sp. z o.o. w branży oświetleniowej oraz doświadczenia w realizowaniu prac B+R przez Spółkę. Poprzez analizy rynku, doświadczenie w sektorze oraz posiadane zasoby przedsiębiorstwo Luxon Sp. z o.o. planuje realizować przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe, dzięki któremu w połowie 2022 roku planuje wdrożenie na rynek nowych produktów. Cele i rezultaty projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji programu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa Luxon Sp. z o.o. w okresie od I kw. 2021 do II kw. 2022.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.