Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych.

kategoria
nazwa beneficjenta
"DRUT-PLAST CABLES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
6 257 648,46 zł
dofinansowanie z UE
3 757 014,94 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych. W tym celu konieczne jest poniesienie wydatków na: 1.Zatrudnienie personelu badawczego na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy zlecenia. 2.Zakup i integracja komponentów prototypu systemu: -urządzenie optoelektroniczne do rozproszonego wykrywania akustycznego, -zespół komputerowy – serwer z konsolą LCD, -szafa serwerowa wraz z osprzętem, -dwa bezzałogowe statki powietrzne, -dwie platformy startowe z systemem ładowania, -kablowe czujniki akustyczne. 3.Najem urządzeń pozwalających na budowę, kalibrację i walidację systemu, w szczególności: -spawarka światłowodowa. -stabilizowane źródło światła pomiarowego, -reflektometr optyczny -miernik mocy, -mikroskop inspekcyjny. -zestaw przyrządów do obróbki włókien światłowodowych z obcinarką, -mini koparka łańcuchowej wraz z osprzętem -urządzenie optoelektroniczne do liniowego pomiaru temperatury, -3 zespoły komputerowe wraz z integralnym oprogramowaniem. Wdrożenie wyników prac nastąpi w działalności wytwórczej wnioskodawcy poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do tego celu, w szczególności: -spawarka światłowodowa. -stabilizowane źródło światła pomiarowego, -reflektometr optyczny -miernik mocy, -mikroskop inspekcyjny. -zestaw przyrządów do obróbki włókien światłowodowych z obcinarką, -linia do wytwarzania kabli światłowodowych. ETAPY: 1.Opracowanie projektu architektury systemu i jego elementów. 2.Zintegrowanie elementów składowych systemu oraz przeprowadzenie testów kalibracyjnych i walidacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 3.Kalibracja i walidacja systemu w warunkach operacyjnych. 4.Zakup urządzeń niezbędnych do wytwarzania sytemu. 5.Zakup usług w zakresie wprowadzania systemu na rynki eksportowe.