Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa przez firmę Voigt Promotion Sp. z o.o. w Policach centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych.

kategoria
nazwa beneficjenta
"VOIGT PROMOTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
10 933 332,24 zł
dofinansowanie z UE
3 999 999,60 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
policki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na utworzeniu centrum produkcyjnego paneli w ramach aluminiowych o innowacyjnym charakterze użytkowo-dekoracyjnym z rozszerzoną elastyczną funkcjonalnością i wysoką estetyką wykonania w wyniku zastosowania autorskich rozwiązań designerskich i konstrukcyjnych, poprzez: 1.budowę obiektu budowanego o powierzchni użytkowej około 2000m2; tj. hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi 2.zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych w szczególności: a. jednej maszyny do cięcia profili aluminiowych ze sterowaniem CNC, b. jednej maszyny do realizacji obróbek frezarskich profili aluminiowych, c. jednej wieloprocesowej maszyny do obróbki wypełnień akustycznych, d. jednej wielkoformatowej wycinarki laserowej. 3. zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci wielostanowiskowej licencji oprogramowania do obsługi procesów produkcyjnych i relacji z odbiorcami. ETAPY realizacji projektu: Etap I. Wybór dostawców wyżej wymienionych maszyn oraz robót budowlanych. ETAP II. Realizacja robót budowlanych oraz podpisanie umów dostawy na zakup, nabywanych maszyn. Wybór dostawy oprogramowania. Etap III. Przygotowanie miejsc posadowienia maszyn. Przed realizacją dostaw, wykonane zostaną prace przygotowawcze miejsca instalacji i posadowienia zakupywanych środków trwałych. Prace te zostaną wykonane we własnym zakresie.Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonana zostanie instalacja i posadowienie i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Jednocześnie dokonane zostanie wdrożenie systemu informatycznego zakupywanego w ramach projektu. Po zakończeniu wyżej wymienionych prac nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych i do zasobów produkcyjnych firmy VOIGT Promotion Sp. z o.o. w zakładzie w Policach. REALIZACJA PROJEKTU POZWOLI FIRMIE VOIGT PROMOTION SP. Z O.O. WEJŚĆ W NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI, W KTÓRYM NIE ZIDENTYFIKOWANO KONKURENCJI O PORÓWNYWALNYM PROFILU OFERTOWYM ZARÓWNO W POLSCE JAK TEŻ W KRAJACH EUROPEJSKICH.