Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej

kategoria
nazwa beneficjenta
POWIAT TOMASZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA
wartość projektu
1 167 354,38 zł
dofinansowanie z UE
992 251,22 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
tomaszowski (łódzkie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
11.3. Kształcenie zawodowe
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL GŁ: Podniesienie w okresie XI 2021-VI 2023 jakości kształcenia zawodowego w ZSP2 w oparciu dostosowany do potrzeb rynku pracy o program. rozwojowy zaw. 331403, 431103, 522305, uwzględniający wdrożenie innowacyjnych form kształcenia (symulacyjna firma oraz technologia VR), realizację wysokiej jakości szkoleń zaw. dla 84 U oraz 8 N oraz szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych (84 U), staży (84 U) a także wsparcia ze strony doradcy zawodowego (84 U). GRUPA DOCELOWA: 1. 84 U kierunków 331403, 431103, 522305 2. 8 N przedmiotów 331403, 431103, 522305 3. ZSP2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Maz. OKRES REALIZACJI: 2021-11-01 – 2023-06-30 DZIAŁANIA: 1. Utworzenie firmy sym. produkcyjno – handlowej (stworzenie zaplecza) 2. Utworzenie firmy sym. produkcyjno – handlowej (oprac. narzędzia VR) 3. Szkol. zawodowe i studia podyplomowe dla N ZSP2 4. Szkol. zawodowe dla U 5. Rozwój kompetencji klucz. wśród U ZSP2 6. Realizacja doradztwa zawodowego (ind. i grup dla 84 U) 7. Realizacja wysokiej jakości praktyk i staży dla U ZSP2 Wartość proj: 1 167 354,38 zł;w tym kwota dofinansowania: 1 108 986,66 zł

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.