Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie przez BBC Sp. z o.o. w zakładzie w Chojnicy produkcji przyczep rolniczych o podwyższonych parametrach funkcjonalnych i jakościowych opracowanych w toku własnych prac badawczo-rozwojowych.

kategoria
nazwa beneficjenta
BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
8 167 200,00 zł
dofinansowanie z UE
2 988 000,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rozbudowie zasobów technicznych i zwiększeniu zdolności produkcyjnej zakładu firmy BBC Sp. z o.o. w celu uruchomienia seryjnej produkcji nowych innowacyjnych przyczep rolniczych, w szczególności poprzez: 1. Zwiększenie wydajności procesowej Działu Lakierni i Montażu, poprzez a. zakupienie instalację i uruchomienie jednej komory śrutowniczej. b. zakupienie, instalację i uruchomienie jednej kabino-suszarki lakierniczej do malowania „na mokro”, wyposażonej w urządzenie przygotowujące lakiery. c. zakupienie linii technologicznej lakierni proszkowej d. zakupienie sytemu podwieszanego transportu elementów w procesie malowania pomiędzy stanowiskami obróbczymi. 2. Rozbudowę Działu Przygotowalnia Produkcji, poprzez zakup instalację i uruchomienie jednej wypalarki laserowej 3D do przestrzennej obróbki kształtowników stalowych. 3. Stworzenie i wyposażenie działu projektowego poprzez zakup instalację i wdrożenie dwóch licencji oprogramowania do projektowania oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej konstrukcji stalowych w tym jednej z możliwością wizualizacji 3D opracowanego projektu 4. Ponadto w celu obniżenia ryzyka transmisji wirusów wśród pracowników zakupione zostaną cztery sterylizatory powietrza. Etapy realizacji: Etap I Wybór dostawcy maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Etap II. Dokonanie zakupu sterylizatorów powietrza oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem. Etap III Przygotowanie we własnym zakresie miejsca posadowienia maszyn i urządzeń. ETAP IV Zakup, instalacja i uruchomienie maszyn. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac instalacyjnych i rozruchowych, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy BBC SP. z o.o. w zakładzie produkcyjnym w Chojnicy.