Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie przez BBC Sp. z o.o. w zakładzie w Chojnicy produkcji przyczep rolniczych o podwyższonych parametrach funkcjonalnych i jakościowych opracowanych w toku własnych prac badawczo-rozwojowych.

kategoria
nazwa beneficjenta
BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
8 167 200,00 zł
dofinansowanie z UE
2 988 000,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rozbudowie zasobów technicznych i zwiększeniu zdolności produkcyjnej zakładu firmy BBC Sp. z o.o. w celu uruchomienia seryjnej produkcji nowych innowacyjnych przyczep rolniczych, w szczególności poprzez: 1. Zwiększenie wydajności procesowej Działu Lakierni i Montażu, poprzez a. zakupienie instalację i uruchomienie jednej komory śrutowniczej. b. zakupienie, instalację i uruchomienie jednej kabino-suszarki lakierniczej do malowania „na mokro”, wyposażonej w urządzenie przygotowujące lakiery. c. zakupienie linii technologicznej lakierni proszkowej d. zakupienie sytemu podwieszanego transportu elementów w procesie malowania pomiędzy stanowiskami obróbczymi. 2. Rozbudowę Działu Przygotowalnia Produkcji, poprzez zakup instalację i uruchomienie jednej wypalarki laserowej 3D do przestrzennej obróbki kształtowników stalowych. 3. Stworzenie i wyposażenie działu projektowego poprzez zakup instalację i wdrożenie dwóch licencji oprogramowania do projektowania oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej konstrukcji stalowych w tym jednej z możliwością wizualizacji 3D opracowanego projektu 4. Ponadto w celu obniżenia ryzyka transmisji wirusów wśród pracowników zakupione zostaną cztery sterylizatory powietrza. Etapy realizacji: Etap I Wybór dostawcy maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Etap II. Dokonanie zakupu sterylizatorów powietrza oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem. Etap III Przygotowanie we własnym zakresie miejsca posadowienia maszyn i urządzeń. ETAP IV Zakup, instalacja i uruchomienie maszyn. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac instalacyjnych i rozruchowych, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy BBC SP. z o.o. w zakładzie produkcyjnym w Chojnicy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.