Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie przez firmę ESJOT w Wałczu produkcji elementów konstrukcji stalowych o podwyższonych parametrach jakościowych powłoki malarskiej i zabezpieczenia antykorozyjnego.

kategoria
nazwa beneficjenta
"ESJOT" STANISŁAW JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
6 728 100,00 zł
dofinansowanie z UE
2 461 500,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na utworzeniu lakierni do proszkowego nanoszenia powłok malarskich wraz z urządzeniami pomocniczymi, w celu wprowadzenia do oferty nowych usług i produktów o podwyższonych standardach jakościowych. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie w ramach projektu następujących zadań inwestycyjnych: 1.Zakup budowa obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej około 1158 m2 2.Zakup maszyn i urządzeń w ramach ciągu technologicznego malowania proszkowego. 3.Zakup instalację i uruchomienie JEDNEJ KOMORY ŚRUTOWNICZEJ. 4.Zakup instalację i uruchomienie JEDNEGO SYSTEMU SPRĘŻARKOWEGO. 5.Zakup środków transportu wewnętrznego. 6.Zakup elementów systemu informatycznego do zarządzania i monitorowania procesów cząstkowych w procesie malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego. 7.Zakup urządzenia sprzątającego halę malarni. 8.Zakup kompletu urządzeń pomiarowych w ramach wyposażenia działu kontroli jakości. 9.Zakup sterylizatorów powietrza w celu przeciwdziałania transmisji zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Etapy realizacji: Etap I. Wybór dostawców robót budowlanych. Etap II Realizacja prac budowlanych oraz przeprowadzenie procedury wyboru dostawców maszyn i urządzeń zakupywanych w ramach projektu. Etap III. Zakup, instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń. Aby zapewnić instalację wszystkich maszyn w terminach zbliżonych do zakończenia robót budowlanych z wyprzedzeniem wpłacane będą zaliczki na poczet dostaw. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych oraz oddaniu obiektów budowlanych do użytkowania, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy ESJOT w zakładzie produkcyjnym w Wałczu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.