Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uruchomienie przez firmę ESJOT w Wałczu produkcji elementów konstrukcji stalowych o podwyższonych parametrach jakościowych powłoki malarskiej i zabezpieczenia antykorozyjnego.

kategoria
nazwa beneficjenta
"ESJOT" STANISŁAW JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
6 728 100,00 zł
dofinansowanie z UE
2 461 500,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
wałecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na utworzeniu lakierni do proszkowego nanoszenia powłok malarskich wraz z urządzeniami pomocniczymi, w celu wprowadzenia do oferty nowych usług i produktów o podwyższonych standardach jakościowych. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie w ramach projektu następujących zadań inwestycyjnych: 1.Zakup budowa obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej około 1158 m2 2.Zakup maszyn i urządzeń w ramach ciągu technologicznego malowania proszkowego. 3.Zakup instalację i uruchomienie JEDNEJ KOMORY ŚRUTOWNICZEJ. 4.Zakup instalację i uruchomienie JEDNEGO SYSTEMU SPRĘŻARKOWEGO. 5.Zakup środków transportu wewnętrznego. 6.Zakup elementów systemu informatycznego do zarządzania i monitorowania procesów cząstkowych w procesie malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego. 7.Zakup urządzenia sprzątającego halę malarni. 8.Zakup kompletu urządzeń pomiarowych w ramach wyposażenia działu kontroli jakości. 9.Zakup sterylizatorów powietrza w celu przeciwdziałania transmisji zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Etapy realizacji: Etap I. Wybór dostawców robót budowlanych. Etap II Realizacja prac budowlanych oraz przeprowadzenie procedury wyboru dostawców maszyn i urządzeń zakupywanych w ramach projektu. Etap III. Zakup, instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń. Aby zapewnić instalację wszystkich maszyn w terminach zbliżonych do zakończenia robót budowlanych z wyprzedzeniem wpłacane będą zaliczki na poczet dostaw. Po wykonaniu prac przygotowawczych dokonany zostanie zakup oraz instalacja i wyżej wymienionych maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych oraz oddaniu obiektów budowlanych do użytkowania, nastąpi włączenie wyżej wymienionych środków trwałych do zasobów produkcyjnych firmy ESJOT w zakładzie produkcyjnym w Wałczu.