Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zapewnienie ciągłości działalności firmy Termy Warmińskie sp. z o.o. w czasie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego poprzez zakup środków trwałych

kategoria
nazwa beneficjenta
TERMY WARMIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
614 458,80 zł
dofinansowanie z UE
429 571,64 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
lidzbarski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
działanie
1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na zakupie środków trwałych, które pozwolą Wnioskodawcy zachować ciągłość i jednocześnie ułatwią prowadzenie działalności: Zakres rzeczowy projektu obejmuje: • zakup domków apartamentowych (wraz z wyposażeniem) – 4 szt. • dom mobilny (wraz z wyposażeniem) – 1 szt. Realizacja projektu pozwoli na zmianę sposobu świadczenia usługi. Obecnie Wnioskodawca oferuje jedynie wypoczynek stacjonarny na terenie własnościowego obiektu. Dzięki zakupieniu mobilnego domku usługa wypoczynku będzie mogła być świadczona w sposób mobilny, poza granicami hotelu. Pozwoli to klientom, którzy zdecydują się na taki wypoczynek uniknąć skupisk ludzkich i zorganizować swój czas wolny w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Do tej pory klienci mogli jedynie wypoczywać na terenie hotelu, z którego w jednym czasie korzysta gro osób, a przebywanie w skupiskach ludzi zwiększa ryzyko zarażenia wirusem SARS COV 2. Zakup mobilnego domku oraz domków apartamentowych pozwoli Wnioskodawcy w dalszym ciągu oferować klientom usługę wypoczynku, jednak przy zmniejszonym ryzyku zarażenia wirusem., gdyż grupa korzystająca z wynajmu w domkach będzie wypoczywać poza granicami ośrodka i na otwartej przestrzeni, w oddaleniu od skupisk ludzkich zgromadzonych w hotelu. Jednocześnie zakupy dokonane w projekcie umożliwią Wnioskodawcy prowadzenie działalności w przypadku nawrotu obostrzeń w funkcjonowaniu działalności w związku z pandemią COVID-19, gdyż domki apartamentowe umożliwią zapewnienie odpowiedniego wyizolowania gości obiektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.