Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
The title of the project

Oczyszczanie ścieków na Podhalu

Name of the beneficiary
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Nowym Targu
Project value
71 475 159,78 zł
Co-financing from the EU
48 663 616,44 zł
Voivodeship
małopolskie
County
program
action
Inne
fund
Fundusz Spójności
perspective
2004 - 2006

Projekt „Oczyszczanie ścieków na Podhalu” był realizowany na bazie Memorandum Finansowego podpisanego pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Komisją Europejską  23 grudnia 2003 rok. Projekt był współfinansowany ze środków pomocowych UE w ramach programu ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej). Aktualnie środki na realizację tego programu zostały włączone do Fundusz Spójności.

Celem projektu była ochrona wód powierzchniowych zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego. Obszar objęty projektem znajduje się w województwie małopolskim, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim, obejmuje treny dziesięciu gmin: Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Krościenko, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Szaflary, Czorsztyn miasto Szczawnica.

Realizacja inwestycji jest zgodna z założeniami polityki polskiej i UE w zakresie ochrony środowiska oraz przyczyni się do realizacji wymagań prawnych określonych Dyrektywami Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.

Projekt ten obejmował następujące prace: modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Czarnym Dunajcu, modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Niedzicy, budowa Oczyszczalni Ścieków Sromowce Niżne, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kąty Niwki, Szczawnica, Sromowce Niżne, Ząb, Suche, Poronin, Czarny Dunajec, Podczerwone, Bańska Niżna, Waksmund, Ludźmierz, Krośnica, Biały Dunajec, Chochołów, Witów oraz uszczelnianie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawnica i w gminie Poronin.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl