Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa-Elbląg od km 68+244,15 do km 82+315

kategoria
nazwa beneficjenta
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wartość projektu
232 448 476,90 zł
dofinansowanie z UE
151 724 624,00 zł
Województwo
pomorskie
warmińsko-mazurskie
Powiat
elbląski
m. Elbląg
nowodworski (pomorskie)
program
Transport
działanie
2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2004 - 2006

Droga krajowa nr 7 stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych Polski, łącząc Gdańsk z przejściem granicznym ze Słowacją w m. Chyżne. Łączy m.in. miasta: Gdańsk, Elbląg, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków. Pzed przebudową droga krajowa nr 7 była drogą klasy GP jednojezdniową, o szerokości 3,5m+2m+1m. Droga posiadała jedno skrzyżowanie z drogą krajową – nr 22 zlokalizowane na węźle Raczki i pięć skrzyżowań z drogami powiatowymi, kilka z drogami gminnymi i wiele zjazdów do posesji.

Na odcinku występowały dwa mosty i trzy wiadukty drogowe oraz liczne przepusty przeprowadzające cieki melioracyjne i wody deszczowe pod korpusem drogowym. Problemy i wynikające z nich potrzeby: wybudowany odcinek drogi nr 7 wraz z obiektami inżynieryjnymi charakteryzował się złym stanem technicznym (normy SOSN: C i D) wpływającym na efektywność i bezpieczeństwo ruchu użytkowników. Prognozy ruchu wskazywały na duże zagrożenie utraty przepustowości na odcinku, co mogło prowadzić do powstania wąskiego gardła w systemie transportowym w skali kraju i regionu, uniemożliwiając spójny rozwój mieszkańcom i przedsiębiorstwom.

Dlatego też przebudowa drogi krajowej nr 7 miała pozwolić na osiągnięcie następujących celów bezpośrednich:

 • dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia nacisków 11,5 T/oś,
 • podniesienie nośności obiektów inżynierskich do klasy A,
 • zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu na zanieczyszczenie środowiska naturalnego
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu,
 • likwidację wąskich gardeł i poprawę przepustowości.

Pełna realizacja inwestycji przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych projektu:

 • poprawa warunków ruchu drogowego dla tranzytu do Obwodu Kaliningradzkiego i dalej do Litwy, Łotwy i Estonii,
 • poprawa warunków ruchu drogowego dla tranzytu w korytarzu Trójmiasto-Elbląg-Warszawa-Kraków-Chyżne i dalej na południe Europy,
 • poprawa dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni,
 • rozwój regionu i połączeń regionalnych poprzez polepszenie poziomu obsługi w dziedzinie transportu,
 • bezpieczniejsza infrastruktura,
 • poprawa warunków społeczno-ekonomicznych.

W ramach budowy dróg dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 7 i prawidłowej obsługi przyległych terenów na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowodworską do węzła Elbląg – Wschód wybudowany został odcinek ulicy klasy Z o długości 0,8 km – przedłużenie ul. Akacjowej w Elblągu.

Inwestycję podzielono na 3 etapy. W ramach fazy wstępnej projektu wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę projektu i niezbędnej dokumentacji (etap I). Nastepnie przeprowadzono przetarg na nadzór nad projektem (etap II). Wszystkie planowane odcinki zostały zrealizowane równocześnie przez jednego wykonawcę (Etap III).

Dzięki realizacji dotowanego projektu osiągnięte zostały takie rezultaty jak: zwiększenie liczby pojazdów korzystających z przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 7, wzrost nośności nawierzchni, spadek kosztów wypadków drogowych,  spadek kosztów eksploatacji pojazdów oraz spadek kosztów czasu pasażerów i kierowców zawodowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.