Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

System bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego

kategoria
nazwa beneficjenta
Polskie Koleje Państwowe S.A.
wartość projektu
65 089 413,39 zł
dofinansowanie z UE
35 900 791,22 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie
VII.1. Rozwój transportu kolejowego
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2007 - 2013

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa podróżnych i użytkowników najważniejszych dworców i przystanków kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK), a także zapewnienie właściwej ochrony obiektów i infrastruktury kolejowej, umożliwienie działań prewencyjnych przed możliwymi zagrożeniami oraz skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Poprawione oraz rozbudowane systemy zabezpieczenia technicznego są centralnie zarządzane przez specjalnie przygotowaną do tego celu platformę PSIM (Physical Security Information Management).

Za realizację inwestycji odpowiada PKP S.A. Jej całościowy koszt wyniósł ok. 50 mln zł netto i został w całości sfinansowany ze środków  Unii Europejskiej.

Główne prace w ramach inwestycji objęły integrację i doposażenie lub całkowicie nową instalację systemów zabezpieczenia technicznego na wybranych warszawskich dworcach. Projektem objęto nie tylko budynki dworcowe, ale również perony i przejścia podziemne przy stacjach:

 • Warszawa Centralna
 • Warszawa Gdańska
 • Warszawa Lotnisko Chopina
 • Warszawa Ochota
 • Warszawa Powiśle
 • Warszawa Stadion
 • Warszawa Śródmieście
 • Warszawa Śródmieście WKD
 • Warszawa Wschodnia
 • Warszawa Wileńska
 • Warszawa Zachodnia
 • warszawski tunel średnicowy

Projekt objął również utworzenie nowej siedziby dla Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, zarządzanego przez PKP S.A. CBDK funkcjonuje w nowej siedzibie od II kwartału 2016 r.

Dodatkowo na dworcu Warszawa Centralna częściowo został zmodernizowany system bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

WWK, czyli 4 projekty w ramach inwestycji, dzięki której wzrosło bezpieczeństwo na stołecznych dworcach.

System poprawy bezpieczeństwa w ramach WWK objął 4 projekty:

 1. Modernizację budynku, w którym znajduje się CBDK.
 2. Wybudowanie linii światłowodowej zapewniającej łączność sieciową w ramach zrealizowanej inwestycji.
 3. Montaż systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadów, monitoringu promieniowania przy pomocy sond dozymetrycznych na wybranych dworcach.
 4. Modernizację i rozbudowę systemu przeciwpożarowego na dworcu Warszawa Centralna
 1. Modernizacja siedziby CBDK

W ramach inwestycji w zmodernizowanej siedzibie CBDK powstała m.in. serwerownia, dodatkowe stanowisko zarządzania systemami zabezpieczenia technicznego, które w sytuacjach kryzysowych umożliwia prowadzenie działań o zasięgu globalnym, a także sala konferencyjna wyposażona w sprzęt do wideokonferencji. Zastosowanie najnowszych rozwiązań IT, jak np. wirtualizacja, pozwoliło na oszczędność miejsca oraz ograniczenie zapotrzebowania w energię elektryczną.

W CBDK powstało 6 stanowisk operatorskich (dla przedstawicieli PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). Każde wyposażone jest w 3 monitory, na których wyświetlają się alarmy, mapy nawigacyjne i obrazy z monitoringu.

 1. Wybudowanie linii światłowodowej.

W ramach inwestycji wybudowano dla całości Warszawskiego Węzła Kolejowego niezależną linię światłowodową, która umożliwia bezpieczny, szybki i stały transfer danych z systemów zabezpieczenia technicznego.

 1. Montaż systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadów

Zakres prac w ramach tego projektu objął:

 • wdrożenie kompleksowej, sprawnej i spójnej organizacji bezpieczeństwa na wskazanych dworcach i stacjach kolejowych WWK;
 • budowę nowych i integrację już istniejących systemów zabezpieczenia technicznego w ramach WWK, tj. SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), SKD (system kontroli dostępu), CCTV (system monitoringu wizyjnego), DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy), SSP (system sygnalizacji pożaru).

Integracja systemów zabezpieczenia technicznego została zrealizowana w oparciu o platformę PSIM (physical security information management) – narzędzie umożliwiające pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji według określonych procedur bezpieczeństwa;

 • budowę i wdrożenie zintegrowanego, centralnie zarządzanego technicznego systemu zabezpieczenia i ochrony na wskazanych dworcach i przystankach kolejowych WWK
 • przeniesienie dotychczasowej lokalizacji centrum zarządzania technicznym systemem zabezpieczenia i ochrony (CBDK)z Dworca Warszawa Centralna do wskazanej nowej lokalizacji, wraz z doposażeniem go w niezbędną  infrastrukturę IT. CBDK stało się centrum zarządzania nowym zintegrowanym systemem zabezpieczenia i ochrony na podłączonych obiektach WWK.
 • Zamontowano nowe kamery na dworcach, na których dotąd ich nie było, wykorzystano również te istniejące i zintegrowano z nowym systemem. Wykorzystano ok. 200 dotychczasowych kamer i zamontowano ok. 850 nowych – w sumie w ramach systemu funkcjonuje więc ponad 1000 kamer CCTV (są to m.in. kamery obrotowe oraz kamery o bardzo wysokiej rozdzielczości – do 29 megapikseli). Część kamer posiada tzw. analitykę obrazu: kamera sama analizuje zachowanie ludzi i na tej podstawie przekazuje do centrum monitoringu określone alarmy.
 • Zrealizowano System Sygnalizacji Włamania i Napadu w wybranych pomieszczeniach budynków dworców oraz kas biletowych.
 • Wykonano System PSIM, który integruje wszystkie systemy i łączy alarmy. System posiada wbudowaną funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie alarmów do urządzęń mobilnych będących w posiadaniu np. pracowników ochrony.
 • Czujniki dozymetryczne na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście wykrywają wzrost wartości promieniowania.
 1. Częściowa Modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego na dworcu Warszawa Centralna

Zakres prac w ramach projektu (w wybranych obszarach) to m.in.:

 • wdrożenie systemów mgły wodnej i oddymiania obiektu;
 • zabezpieczenie obiektów przed rozprzestrzenianiem się pożaru oraz budowa systemu oddymiania;
 • uzupełnienie elementów systemów ochrony przeciwpożarowej, w tym Systemu Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegania przed pożarem.

W ramach inwestycji wykonano projekt i prace budowlane na terenie dworca objętego „estetyzacją” (hala główna i część podziemnych galerii – zachodnia i część północnej), a także projekt dla pozostałych galerii podziemnych. Prace budowlane w pozostałych galeriach mają być realizowane w odrębnym projekcie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.