Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

SeaSide - Developing excellent cultural destinations in the southern Baltic area

nazwa beneficjenta
Hanseatic City of Rostock
wartość projektu
7 897 648,44 zł
dofinansowanie z UE
6 419 739,33 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
chojnicki
kartuski
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
działanie
2.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego w celu rozwoju regionalnego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego związanego z Morzem Baltyckim w celu wzmocnienia wspólnej tożsamości miast i regionów nadbałtyckich. Do ich promocji na rynku turystycznym ma przyczynić się współpraca muzeów morskich i zorganizowanie międzynarodowych festiwali morskich.

Cele szczegółowe projektu:

  • ustanowienie profesjonalnej sieci współpracy pomiędzy muzeami morskimi i innymi instytucjami zaangażowanymi w turystykę nadmorską,
  • zachowanie żaglowców i rękodzielnictwa związanego z morzem dla przyszłych pokoleń jako części wspólnego dziedzictwa morskiego,
  • marketing promocyjny miast partnerskich i regionów skupiający się na wspólnej tożsamości i dziedzictwie kulturowym,
  • promocja festiwali morskich i festiwali żaglowców – wspólne przedsięwzięcia przygotowane i przeprowadzone w 5-ciu państwach (pod marką Baltic SAIL).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.