Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy

kategoria
nazwa beneficjenta
Uniwersytet Śląski w Katowicach
wartość projektu
39 521 970,74 zł
dofinansowanie z UE
33 593 675,13 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie
4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2007 - 2013