Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym

kategoria
nazwa beneficjenta
Gmina Kielce
wartość projektu
341 568 102,04 zł
dofinansowanie z UE
227 753 837,19 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
m. Kielce
program
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
działanie
III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Projekt obejmował następujące zadania:

 • Budowę węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
 • Budowę ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce),
 • Budowę pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów),
 • Zakup 40 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej, wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów,
 • Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Cel i planowane rezultaty

Strategicznym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych Miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

 • Poprawy jakości infrastruktury drogowej,
 • Poprawy jakości transportu publicznego,
 • Zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym,
 • Zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • Zwiększenia płynności ruchu drogowego,
 • Zwiększenia dostępności do transportu zbiorowego dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (w połączeniach podmiejskich, metropolitarnych).

Powyższe działania wpłynęły pozytywnie na jakość życia mieszkańców, podniesienie wizerunku regionu oraz zwiększenie możliwości rozwojowych Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Działania w ramach projektu przyczyniają się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla inwestorów, turystów biznesowych, jak również mieszkańców.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.