Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
The title of the project

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym

category
Name of the beneficiary
Gmina Kielce
Project value
341 568 102,04 zł
Co-financing from the EU
227 753 837,19 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
m. Kielce
program
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
action
III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2007 - 2013

Projekt obejmował następujące zadania:

 • Budowę węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
 • Budowę ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce),
 • Budowę pętli i zatok autobusowych (w tym dwie pętle wraz z infrastrukturą socjalną dla kierowców autobusów),
 • Zakup 40 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej, wraz z automatami mobilnymi do sprzedaży biletów,
 • Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów.

Cel i planowane rezultaty

Strategicznym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych Miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

 • Poprawy jakości infrastruktury drogowej,
 • Poprawy jakości transportu publicznego,
 • Zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym,
 • Zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • Zwiększenia płynności ruchu drogowego,
 • Zwiększenia dostępności do transportu zbiorowego dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (w połączeniach podmiejskich, metropolitarnych).

Powyższe działania wpłynęły pozytywnie na jakość życia mieszkańców, podniesienie wizerunku regionu oraz zwiększenie możliwości rozwojowych Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Działania w ramach projektu przyczyniają się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla inwestorów, turystów biznesowych, jak również mieszkańców.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl