Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego

nazwa beneficjenta
Gmina Kielce
wartość projektu
85 702 344,70 zł
dofinansowanie z UE
54 914 996,57 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
m. Kielce
program
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
działanie
I.3. Wspieranie innowacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Przedmiotem projektu było utworzenie Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT) stanowiącego kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa świętokrzyskiego. Instytucja świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi przedsiębiorstwom działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne na każdym etapie ich rozwoju: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej.

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia było stworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej, który będzie służył osobom wiążącym przyszłość z innowacyjnymi technologiami.

W wyniku realizacji inwestycji powstała nowoczesna infrastruktura o wysokim standardzie z ciekawym designem i architekturą. Dopełnienie stanowi wyposażenie w najnowszy pod względem technologicznym sprzęt i media.

Ze względu na charakter i przedmiot prowadzonego wsparcia dla przedsiębiorców, w KPT powstały dwie strefy:

Strefa 1 – Inkubator Technologiczny (KIT);
Strefa 2 – Centrum Technologiczne (CT).

Prace projektowe prowadzące do stworzenia Inkubatora Technologicznego objęły: rozbudowę, remont, modernizację i adaptację budynku administracyjno-biurowego, w którym zlokalizowane zostały: administracja KIT, przedstawicielstwa i siedziby instytucji i firm otoczenia okołobiznesowego, pomieszczenia biurowe inkubowanych przedsiębiorców. Do celów realizacji tej części projektu przeznaczony został istniejący budynek administracyjno-biurowy znajdujący się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego, o powierzchni użytkowej 2 623,72 m², który został rozbudowany. Na potrzeby firm został utworzony parking dla samochodów osobowych i dostawczych.

Centrum Technologiczne obejmuje nowy budynek o charakterze biurowym, usługowym, laboratoryjnym oraz produkcyjnym o powierzchni 3 939,4 m² oraz dwie hale produkcyjne o łącznej powierzchni 6 000 m². Budynek CT przeznaczony został na laboratoria, biura oraz czystą produkcję. Do budynku zostały doprowadzone niezbędne media.

Rezultaty

Kielecki Park Technologiczny oficjalnie został otwarty w maju 2012 r. W przeciągu 1,5 roku rozpoczęło tu działalność ponad 80 przedsiębiorców, z czego 60 z nich to przedsiębiorstwa, których okres funkcjonowania na rynku nie przekroczył 3 lat. Młodym firmom oprócz wynajmu powierzchni biurowej Inkubator Technologiczny oferuje opiekę indywidualnego doradcy oraz pakiet „szytych na miarę” usług, jak np. tworzenie biznesplanu, analizy rynku, identyfikacji wizualnej firmy, pomoc w ocenie potencjału rozwojowego pomysłów na biznes, poszukiwaniu partnerów biznesowych oraz możliwości zewnętrznego finansowania. Startujący na rynku przedsiębiorcy, których nie stać na pokrycie wysokich kosztów związanych z prowadzeniem działalności, mogą korzystać także z wybranych usług KPT, bez potrzeby fizycznego wynajmu lokalu w Parku. Taką możliwość zapewnia „Wirtualny Inkubator” uruchomiony w KPT w sierpniu 2013 roku.

Oferta Parku obejmuje szerokie spektrum usług skierowanych do firm, jak i środowiska akademickiego i naukowego. Rolą KPT jest wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych zarówno tych, które są dopiero pomysłem na biznes (Inkubator Technologiczny), jak również dojrzałych firm (Centrum Technologiczne). Chodzi o podmioty, które chcą produkować i świadczyć usługi w oparciu o innowacje i przyczyniać się do zróżnicowania gospodarczego Kielc i regionu. Na preferencyjnych warunkach Park oferuje powierzchnię biurową, konferencyjną i produkcyjną. Lokatorzy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i usługi okołobiznesowe. Kielecki Park Technologiczny dysponuje także infrastrukturą dla nowoczesnych laboratoriów. Dzięki temu może realizować tak potrzebną w nowoczesnym społeczeństwie misję wdrażania w życie efektów badań i nowych technologii.

Realizacja projektu przyczynia do przyciągania nie tylko inwestorów regionalnych, ale też krajowych, zagranicznych, inwestujących w przedsięwzięcia oparte na najnowszych technologiach, w tym również powstające w świętokrzyskich instytucjach naukowo-badawczych oraz na uczelniach wyższych.

Kielecki Park Technologiczny nieustannie się rozwija. Jest to możliwe m.in. dzięki realizacji projektu „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego„, który został współfinansowany również ze środków PO RPW.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.