Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica

kategoria
nazwa beneficjenta
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wartość projektu
5 859 779 905,07 zł
dofinansowanie z UE
4 652 614 238,23 zł
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
gliwicki
m. Bytom
m. Gliwice
m. Piekary Śląskie
m. Zabrze
tarnogórski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie
VI.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2007 - 2013

Projekt obejmował m.in. budowę odcinka autostrady o łącznej długości 44,38 km, budowę węzłów drogowych, dróg dojazdowych oraz przebudowę dróg poprzecznych krzyżujących się z autostradą. Wybudowano także 4 miejsca obsługi podróżnych, punkty i stacje poboru opłat, skrzyżowania dwupoziomowe z drogami poprzecznymi, liniami PKP, rzekami i szlakami migracji zwierząt, przepusty oraz inne obiekty inżynierskie np. mosty, wiadukty (łącznie 80 obiektów inżynierskich).

Prace przy budowie węzła Sośnica, rozpoczęły się z końcem czerwca 2008 r. W tym miejscu zbiegają się: autostrada A-1 relacji granica państwa – Gdańsk, autostrada A-4 relacji Wrocław – Katowice i droga krajowa nr 44 relacji Mikołów – Gliwice. Kierowcy zaczęli korzystać z niego już pod końca grudnia 2009 r. Ostateczne zakończenie robót wpisanych w kontrakt z Wykonawcą nastąpiło w lipcu 2010 r.

Jest to największy węzeł autostradowy w Polsce i jeden z największych w Europie. W ramach inwestycji wybudowano szereg nowych obiektów, w tym niezwykle imponujące wiadukty w ciągu autostrady A-1 przebiegającej nad autostradą A-4 oraz nowoczesny obiekt podwieszany z pylonem wysokości 44 m, również nad autostradą A-4. Węzeł ma trzy poziomy oraz 6 wlotów. Długość trasy autostrady A-1 w obrębie węzła wynosi 2,1 km, natomiast łączna długość wybudowanych dróg zbierająco-rozprowadzających, łącznic i dróg dojazdowych wynosi, aż 33 km.

 ***

 

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.