Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)

kategoria
nazwa beneficjenta
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wartość projektu
5 099 384 720,43 zł
dofinansowanie z UE
3 581 234 289,08 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łaski
łódzki wschodni
pabianicki
sieradzki
wieluński
wieruszowski
zduńskowolski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie
VIII.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Odcinek drogi ekspresowej S-8 Walichnowy – Łódź ma 114 km długości i został zrealizowany w ramach 9 odcinków realizacyjnych.  – Pierwszy odcinek: Węzeł Walichnowy (obecnie węzeł Wieluń). – Drugi odcinek: Walichnowy – Złoczew. – Trzeci odcinek: Łącznik DK 12 do drogi ekspresowej S8. – Czwarty odcinek: Złoczew – Sieradz. – Piąty odcinek: Sieradz – Łask. – Szósty odcinek:  Łask – Róża – Siódmy odcinek: Róża – węzeł Dobroń – łącznik S8 do S14 – Ósmy odcinek: Róża – Węzeł Łódź Południe – Dziewiąty odcinek: Węzeł Łódź Południe. Pierwszy odcinek ma 2 km długości i usytuowany jest na terenie gminy Sokolniki w powiecie wieruszowskim. Drugi odcinek ma 19 kilometrów i przebiega przez powiaty: wieruszowski, wieluński i sieradzki Trzeci odcinek liczy sobie 6 kilometrów i w całości leży na terenie gminy Sieradz. Czwarty odcinek ma 19,6 km i prowadzi przez teren gmin: Złoczew, Brzeźnio i Sieradz.   Piąty odcinek liczy  33,6 km długości i biegnie przez powiaty; sieradzki, zduńskowolski i łaski. Szósty odcinek ma 9,2 km długości i przebiega przez gminy: Buczek i Dobroń.   Siódmy odcinek ma 3,3 km i leży na terenie gminy Dobroń.   Ósmy odcinek liczy sobie 9,2 km i przebiega przez teren gmin: Dobroń, Pabianice i Rzgów.    Dziewiąty odcinek ma 1,3 km długości i w całości leży na terenie gminy Rzgów. Wszystkie opisywane odcinki S8 mają nawierzchnię betonową i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra każdy. (Istnieje możliwość dobudowania trzeciego – zewnętrznego- pasa w przyszłości). Każda jezdnia została wyposażona w pas awaryjny o szerokości 2,5 metra. Wyjątkiem są odcinki: 3 i 7. W przypadku odcinka trzeciego, jest to jednojezdniowa droga klasy GP o nawierzchni bitumicznej. Odcinek 7 ma jest dwujezdniową drogą ekspresową także o nawierzchni bitumicznej. Po drodze S8 mogą jeździć najcięższe dopuszczone do ruchu pojazdy, co oznacza, że nawierzchnia wytrzymuje nacisk 11,5 tony na oś pojazdu. Na drogę można wyjechać, lub z niej zjechać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem węzłów, a to oznacza, że nie ma na niej tradycyjnych skrzyżowań jednopoziomowych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Na całym odcinku powstało 11 węzłów drogowych: Węzeł Wieluń (dawna nazwa Walichnowy) (S8/DK74j), Węzeł Złoczew (S8/45), Węzeł Sieradz Południe (S8/DK12) Węzeł Sieradz Wschód (S8/DK83), Węzeł Zduńska Wola Zachód (S8/DW482), Węzeł Zduńska Wola Wschód (S8/droga powiatowa), Węzeł Łask (S8/DW473), Węzeł Róża (S8/S14), Węzeł Pabiabinice Południe (S8/DW485), Węzeł Rzgów (S8/DK12), Węzeł Łódź Południe (S8/A1). Trasa na całej długości została ogrodzona i można po niej jeździć z maksymalną szybkością 120 km/h. Na całym 114 kilometrowym odcinku drogi wybudowano 132 duże obiekty inżynierskie, w tym: wiadukty, mosty, kładki dla pieszych, przejścia dla zwierząt: małe średnie i duże (górne), a także przejścia dla nietoperzy. Za ochronę środowiska odpowiadają ponadto ekrany dźwiękochłonne. Wzdłuż trasy pojawiło się też pięć par MOP-ów: Chojny Wschód i Złoczew Chojny, Dąbrowa Wielka Wschód i Dąbrowa Wielka Zachód, Paprotnia Północ i Paprotnia Południe, Sięganów Północ i Sięganów Południe i Guzew Północ i Guzew Południe.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.