Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
The title of the project

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)

category
Name of the beneficiary
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Project value
5 099 384 720,43 zł
Co-financing from the EU
3 581 234 289,08 zł
Voivodeship
łódzkie
County
łaski
łódzki wschodni
pabianicki
sieradzki
wieluński
wieruszowski
zduńskowolski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
action
VIII.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2007 - 2013

Odcinek drogi ekspresowej S-8 Walichnowy – Łódź ma 114 km długości i został zrealizowany w ramach 9 odcinków realizacyjnych.  – Pierwszy odcinek: Węzeł Walichnowy (obecnie węzeł Wieluń). – Drugi odcinek: Walichnowy – Złoczew. – Trzeci odcinek: Łącznik DK 12 do drogi ekspresowej S8. – Czwarty odcinek: Złoczew – Sieradz. – Piąty odcinek: Sieradz – Łask. – Szósty odcinek:  Łask – Róża – Siódmy odcinek: Róża – węzeł Dobroń – łącznik S8 do S14 – Ósmy odcinek: Róża – Węzeł Łódź Południe – Dziewiąty odcinek: Węzeł Łódź Południe. Pierwszy odcinek ma 2 km długości i usytuowany jest na terenie gminy Sokolniki w powiecie wieruszowskim. Drugi odcinek ma 19 kilometrów i przebiega przez powiaty: wieruszowski, wieluński i sieradzki Trzeci odcinek liczy sobie 6 kilometrów i w całości leży na terenie gminy Sieradz. Czwarty odcinek ma 19,6 km i prowadzi przez teren gmin: Złoczew, Brzeźnio i Sieradz.   Piąty odcinek liczy  33,6 km długości i biegnie przez powiaty; sieradzki, zduńskowolski i łaski. Szósty odcinek ma 9,2 km długości i przebiega przez gminy: Buczek i Dobroń.   Siódmy odcinek ma 3,3 km i leży na terenie gminy Dobroń.   Ósmy odcinek liczy sobie 9,2 km i przebiega przez teren gmin: Dobroń, Pabianice i Rzgów.    Dziewiąty odcinek ma 1,3 km długości i w całości leży na terenie gminy Rzgów. Wszystkie opisywane odcinki S8 mają nawierzchnię betonową i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra każdy. (Istnieje możliwość dobudowania trzeciego – zewnętrznego- pasa w przyszłości). Każda jezdnia została wyposażona w pas awaryjny o szerokości 2,5 metra. Wyjątkiem są odcinki: 3 i 7. W przypadku odcinka trzeciego, jest to jednojezdniowa droga klasy GP o nawierzchni bitumicznej. Odcinek 7 ma jest dwujezdniową drogą ekspresową także o nawierzchni bitumicznej. Po drodze S8 mogą jeździć najcięższe dopuszczone do ruchu pojazdy, co oznacza, że nawierzchnia wytrzymuje nacisk 11,5 tony na oś pojazdu. Na drogę można wyjechać, lub z niej zjechać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem węzłów, a to oznacza, że nie ma na niej tradycyjnych skrzyżowań jednopoziomowych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Na całym odcinku powstało 11 węzłów drogowych: Węzeł Wieluń (dawna nazwa Walichnowy) (S8/DK74j), Węzeł Złoczew (S8/45), Węzeł Sieradz Południe (S8/DK12) Węzeł Sieradz Wschód (S8/DK83), Węzeł Zduńska Wola Zachód (S8/DW482), Węzeł Zduńska Wola Wschód (S8/droga powiatowa), Węzeł Łask (S8/DW473), Węzeł Róża (S8/S14), Węzeł Pabiabinice Południe (S8/DW485), Węzeł Rzgów (S8/DK12), Węzeł Łódź Południe (S8/A1). Trasa na całej długości została ogrodzona i można po niej jeździć z maksymalną szybkością 120 km/h. Na całym 114 kilometrowym odcinku drogi wybudowano 132 duże obiekty inżynierskie, w tym: wiadukty, mosty, kładki dla pieszych, przejścia dla zwierząt: małe średnie i duże (górne), a także przejścia dla nietoperzy. Za ochronę środowiska odpowiadają ponadto ekrany dźwiękochłonne. Wzdłuż trasy pojawiło się też pięć par MOP-ów: Chojny Wschód i Złoczew Chojny, Dąbrowa Wielka Wschód i Dąbrowa Wielka Zachód, Paprotnia Północ i Paprotnia Południe, Sięganów Północ i Sięganów Południe i Guzew Północ i Guzew Południe.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl