Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym

kategoria
nazwa beneficjenta
Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wartość projektu
289 865 680,21 zł
dofinansowanie z UE
21 629 063,10 zł
Województwo
podlaskie
Powiat
m. Białystok
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
działanie
3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego poprzez modernizację stadionu piłkarskiego. Pozwoli to dostosować obiekt przy ul. Słonecznej w Białymstoku do wymogów pozwalających na organizowanie rozgrywek piłkarskich wszystkich spotkań krajowych oraz wszystkich etapów rozgrywek UEFA, poza finałami Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

W ramach realizowanego projektu zostanie przygotowana płyta boiska o wymiarach 105 x 68 metrów (z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej, z systemami odwadniania, automatycznego nawadniania oraz instalacją podgrzewania elektrycznego wraz z otoczeniem oddzielającym boisko od widowni). Inwestycja obejmuje również powstanie szerokopasmowej sieci kablowej do odbioru telewizji kablowej audio/video, która umożliwi bezpośrednią transmisję do wybranych stref obiektu i wyświetlania jej w sektorach: VIP, prasowym i reporterskim oraz na wielkoformatowych projektorach w holach wejściowych. Powstanie 76 sektorów, w tym: 56 sektorów kibiców i 20 sektorów lożowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.