Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Budowa Parku Rekreacji "Zoom Natury" nad zalewem w Janowie Lubelskim

nazwa beneficjenta
Gmina Janów Lubelski
wartość projektu
21 329 749,46 zł
dofinansowanie z UE
13 960 058,20 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
janowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
działanie
7.1. Infrastruktura kultury i turystyki
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Jak zagospodarować 10 ha terenów rekreacyjnych położonych nad malowniczym zalewem? Zastanawiając się nad tym, gospodarze Janowa Lubelskiego szukali niebanalnego pomysłu, który byłby magnesem przyciągającym przez cały rok mieszkańców i turystów z dużych miast, takich jak Lublin czy Rzeszów.

Teren położony jest na skraju Lasów Janowskich, jednego z największych kompleksów leśnych południowo-wschodniej Polski. Gospodarze od początku chcieli bazować na swoim największym bogactwie, czyli florze i faunie tutejszych lasów. W fazie koncepcyjnej Urząd Miasta nawiązał kontakt z architektem Mirosławem Nizio, znanym z projektów wystaw w Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. W efekcie powstało unikalne miejsce na mapie naszego kraju — Centrum Aktywnej Edukacji Zoom Natury.

Nad zalewem wybudowano przystań wodną z wypożyczalnią sprzętu pływającego, promenadę, drewniany most i taras widokowy. Powiększono także kąpielisko, a podmokły i nieużytkowany wcześniej teren przygotowano pod organizację imprez masowych, w tym zawodów konnych. Rekreację udało się tu połączyć z edukacją, która nie oznacza jednak powrotu do szkolnych ławek, lecz wizytę w czterech nowoczesnych Laboratoriach Wiedzy. Zostały one tak zaprojektowane, by zachęcać do aktywnego poznawania świata poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Każde laboratorium porusza inne zagadnienie, a łączy je wspólny wątek Lasów Janowskich. Największe z nich to „Zoom Natury”, w którym przedstawiono niewidzialne dla ludzkiego oka ciekawe przykłady ze świata przyrody. Większość z nich pochodzi z najbliższego otoczenia. Pokazano m.in. profil glebowy z okolic Janowa, w którym przez szkło powiększające można zaobserwować warstwy gleby i zwierzęta żyjące pod ziemią. Obiektywy 3D dzięki stereoskopowym zbliżeniom pozwalają zapoznać się z wyglądem wybranych roślin i zwierząt. Dostępne są też gry pomagające sprawdzić i pogłębić wiedzę. Laboratorium „Runo Leśne” powstało z myślą o najmłodszych. Jest tu mniej multimediów, a więcej eksponatów z naturalnych materiałów, działających na zmysły — można ich dotknąć, powąchać, posłuchać. Laboratorium „Awifauny i Troposfery” koncentruje się z kolei na dźwiękach i ruchach ptaków. Poznamy tu też różne rodzaje chmur i przyczyny gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W ostatnim obiekcie — Laboratorium „Energii i Recyklingu” — dowiemy się, jak działają elektrownia wodna i wiatrowa oraz na czym polega proces przetwarzania odpadów w energię.

Park wybudowano z myślą o mieszkańcach i turystach. Częstymi gośćmi są tutaj również grupy przedszkolaków i uczniowie różnych poziomów szkół. Podczas wakacji Centrum odwiedzają uczestnicy kolonii letnich i obozów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.