Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

kategoria
nazwa beneficjenta
Polskie Koleje Państwowe S.A.
wartość projektu
397 317 770,84 zł
dofinansowanie z UE
150 378 168,78 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
m. Wrocław
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie
VII.1. Rozwój transportu kolejowego
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2007 - 2013

Projekt obejmował wykonanie budowy parkingu podziemnego, zagospodarowanie placu przeddworcowego, przebudowy układu funkcjonalnego dworca łącznie z instalacjami, układu peronowego, przejść podziemnych i wiat peronowych z jednoczesnym odtworzeniem historycznej zabytkowej architektury według wskazań konserwatorskich odnoszących się do dworca, peronów i wiat.

Wykonane zostały nowe instalacje wewnętrzne (instalacje energetyczne, teletechniczne, sanitarne) oraz zewnętrzne związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu dworca. Sprawność obsługi podróżnych została wzmocniona poprzez budowę pawilonu kasowego, który obsługuje podróżnych po drugiej stronie stacji – od strony dworca PKS. Pawilon ten został połączony tunelem z istniejącym budynkiem dworca oraz zmodernizowanymi peronami.

Obiekt został udostępniony do obsługi podróżnych przed EURO 2012. Obecnie obiekt zachwyca mieszkańców i gości Wrocławia pięknem odrestaurowanych detali i odtworzonych historycznych wnętrz przenikających się z nowoczesnymi elementami wyposażenia.

Osiągnięto zakładany cel inwestycji: poprawę stanu technicznego odpowiadającą wymaganiom i standardom technicznym dla obiektów użyteczności publicznej, wzrost bezpieczeństwa użytkowników, wprowadzono przejrzystość przestrzenna i funkcjonalną dla obsługi pasażerów, usunięto bariery architektoniczne (przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych), nadano obiektowi estetyczny wygląd.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.