Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

kategoria
nazwa beneficjenta
Polskie Koleje Państwowe S.A.
wartość projektu
133 852 077,09 zł
dofinansowanie z UE
59 984 158,85 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie
VII.1. Rozwój transportu kolejowego
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2007 - 2013

Projekt obejmował budowę podziemnego dworca pod stacją kolejową Kraków Główny. Nowoczesny, przyjazny pasażerom, dworzec stał się elementem węzła komunikacyjnego, łączącego ze sobą podziemny krakowski tramwaj, parking dla samochodów, dworzec komunikacji autobusowej, a dzięki połączeniu kolejowemu również port lotniczy w Balicach.

Zakres projektu obejmował dokończenie konstrukcji obiektu, ukończenie instalacji, prace wykończeniowe, montaż urządzeń (w tym ruchomych schodów i wind) oraz infrastruktury ułatwiającej korzystanie z obiektu osobom z niepełnosprawnościami. Efektem realizacji projektu jest podniesienie standardu obsługi podróżnych, zwiększenie bezpieczeństwa na stacji oraz skrócenie czasu na zmianę środka transportu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.