Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

nazwa beneficjenta
Województwo Lubelskie
wartość projektu
170 982 371,82 zł
dofinansowanie z UE
126 325 916,86 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
m. Lublin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
działanie
7.1. Infrastruktura kultury i turystyki
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2007 - 2013

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” była budowa infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez przedsięwzięcie związane z budową najważniejszej i największej w regionie lubelskim instytucji kultury.

Obiekt Centrum Spotkania Kultur jest budynkiem wielofunkcyjnym. Wszystkie zlokalizowane w nim funkcje, związane są z programem usług kultury o znaczeniu ponadpodstawowym.

W obiekcie CSK zlokalizowane są w szczególności następujące funkcje:

 1. Sala wielofunkcyjna ze sceną,
 2. Sala wielofunkcyjna (kinowa),
 3. Sala kameralna,
 4. Aleja Kultur z pomieszczeniami towarzyszącymi,
 5. MediaLab,
 6. Bar, kawiarnia, restauracja,
 7. Sale i przestrzenie ekspozycyjne,
 8. Sale seminaryjne,
 9. Pomieszczenia zapleczy funkcjonalnych i technicznych,
 10. Ogrody i kino letnie na dachu,
 11. Szatnie, garderoby, magazyny instrumentów,
 12. Pokoje biurowe i administracyjne, pokoje gościnne,
 13. Sala baletowa.

Nowy obiekt zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. W podziemiu zaprojektowano dwukondygnacyjną skrzynię żelbetową, nadziemie natomiast stanowi układ słupowo – płytowy, ze słupami żelbetowymi utwierdzonymi w stropie podziemia, usztywnionymi stropami pośrednimi oraz stropodachem.

W zaprojektowanym nowym obiekcie CSK, wkomponowano komunikacyjno – funkcjonalną oś Alei Kultur, stanowiącą główną wewnętrzną przestrzeń publiczną, integrującą znajdujące się w obiekcie instytucje i pomieszczenia towarzyszące. Aleja Kultur na wszystkich poziomach wykonana jest w konstrukcji monolitycznej żelbetowej – w fakturze betonu architektonicznego.

Projektowany ustrój Alei Kultur, swój początek bierze od strony północnej (Plac Teatralny) – w nowo projektowanej Strefie „A” i biegnie przez całą długość nowej części obiektu w kierunku południowym. Dalej przebiega przez przestrzeń wyciętą na całej długości przebudowanej konstrukcji istniejącego obiektu – ozn. jako Strefa „C”, wychodząc od południa na skwer przed budynkiem i na ul. M.C. Skłodowskiej.

Przebudowana została również istniejąca część obiektu – oznaczona jako Strefa „B” obejmująca scenę z częściami bocznymi oraz zaplecze sceny oraz Strefa „C” obejmująca m.in. Aleję Kultur, Salę Kameralną, Salę baletową, Salę Kinową.

Efektem realizacji projektu jest stworzenie nowego obiektu na mapie kulturalnej regionu lubelskiego.

W wyniku zrealizowanych działań inwestycyjnych obejmujących budowę nowego obiektu kultury, jakość oferty kulturalnej i możliwości jej realizacji uległy znacznej poprawie. Ten aspekt inwestycji wpłynął także na poprawę warunków pracy artystów i pracowników obsługi technicznej przedstawień muzycznych i teatralnych realizowanych w regionie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.