Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Predykcja wydajności sieci kanalizacyjno-burzowej w czasie rzeczywistym jako usługa SaaS oparta na danych pozyskanych metodami uczenia maszynowego.

kategoria
nazwa beneficjenta
CARL DATA SOLUTIONS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 499 998,50 zł
dofinansowanie z UE
1 157 827,32 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Zmiany klimatu to postępujący proces, którego skutki są widoczne w skali globalnej. Na wielu obszarach znacząco zwiększyła się intensywność opadów, a deszcze o dużym natężeniu częściej występują nawet na terenach o zmniejszonej całkowitej sumie opadów. Przebieg naturalnego cyklu hydrologicznego zaburzany jest przez działalność człowieka. Wpływa to na wzrost wystąpienia ryzyka powodzi. W celu właściwego zarządzania sytuacją powodziową niezbędna jest możliwość predykcji wydajności sieci kanalizacji deszczowej oraz pełna informacja o rzeczywistym aktualnym zagrożeniu. Obecnie inżynierowie wykonują żmudne analizy w celu określenia czy obecna infrastruktura majątku sieciowego zagwarantuje odpowiednie odprowadzenie wody deszczowej. Analizy hydrologów obarczone są jednak szeregiem wad: zajmują wiele dni, wymagają zaangażowania całego zespołu osób, które mają ograniczony ogląd sieci, nie uwzględniają zmienności badanej sieci w czasie, są kosztowne, bazują na danych obarczonych błędami oraz nie dają możliwości przewidywania zdarzeń w czasie rzeczywistym, co powoduje, że miasta i/lub przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne mogą tylko monitorować i raportować stan infrastruktury, a nie skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia z wyprzedzeniem. Biorąc pod uwagę powyższe występuje konieczność opracowania i wdrożenia systemu umożliwiającego predykcję poziomu cieczy w rurze kanalizacyjno-burzowej na podstawie danych pomiarowych pochodzących z różnych punktów sieci oraz danych dotyczących wielkości przewidywanych opadów oddziaływujących na daną sieć. Przedmiotem projektu są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe rezultatem których jest stworzenie innowacyjnego w skali międzynarodowej oprogramowania w modelu SaaS (ang. System as a Service, pol. Oprogramowanie jako Usługa).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.