Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Technologia ekstrakcji związków polifenolowych w produkcji surowców do wytwarzania suplementów diety i wyrobów medycznych o działaniu przeciwnowotworowym.

kategoria
nazwa beneficjenta
LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 723 759,35 zł
dofinansowanie z UE
1 354 655,33 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli skład suplementów diety nie odpowiada informacjom deklarowanym przez producentów, co powoduje obawy o zdrowie konsumentów. Producenci surowców skupieni na zysku wykorzystują najtańsze metody pozyskiwania substancji aktywnych z najbardziej popularnych źródeł. Jednym z przykładów są antyoksydanty, szczególnie popularne jako suplementy diety w leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych. Do ich produkcji wykorzystuje się ekstrakty polifenolowe pozyskiwane na skalę masową z jabłek, winogron czy zielonej herbaty. Wnioskodawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów suplementów oraz ich klientom planuje opracowanie i wdrożenie technologii ekstrakcji polifenoli z trzech roślin cechujących się ich dużym stężeniem, a nie wykorzystywanych dotychczas w masowej produkcji. W tym celu przetestowane zostaną różne metody ekstrakcji oraz nastąpi ich optymalizacja i dostosowanie technologii do zwiększenie efektywności, czyli uzyskania jak największej ilości polifenoli w ekstrakcie. Otrzymane ekstrakty będą zawierały o blisko 100% więcej polifenoli w stosunku do konkurencji oraz będą cechowały się o 30% niższą zawartością zanieczyszczeń, dzięki czemu producenci suplementów diety będą mogli wytwarzać produkty o najwyższej jakości, bezpieczne dla swoich konsumentów. Co więcej technologia ekstrakcji zostanie opracowana w taki sposób, aby produkowane surowce zwierały jak najwięcej polifenoli, które mają działanie przeciwnowotworowe. Rezultatem projektu będzie technologia działająca w warunkach rzeczywistych gotowa do rozpoczęcia produkcji surowców polifenolowy

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.