Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie BSP do zastosowań poszukiwawczo-ratowniczych w konstrukcji typu X8 z otunelowanymi wirnikami

kategoria
nazwa beneficjenta
AIRPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MACHINES SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
1 154 821,80 zł
dofinansowanie z UE
874 907,90 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Jednym z zastosowań, w których Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP, zwane także dronami) mogą spełniać bardzo ważną rolę, są misje poszukiwawczo-ratownicze (ang. search and rescue – SAR). Różne służby SAR, takie jak ratownictwo wodne i górskie, policja czy straż pożarna, dostrzegają coraz bardziej ten potencjał i zdarza się, że mają już za sobą pierwsze próby wykorzystania dronów. Intensywne konsultacje z przedstawicielami tych służb, przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wskazują jednak, że próby te były w większości zniechęcające. Są trzy główne przyczyny małej skuteczności dronów w misjach poszukiwawczo-ratowniczych: – Brak platformy BSP dostosowanej ściśle do wymagań SAR; – Niski poziom wiedzy i doświadczenia operatorów dronów oraz dowódców akcji poszukiwawczo-ratowniczych; – Brak zwalidowanych procedur i dobrych praktyk dotyczących skutecznego wykorzystania dronów w SAR. Odpowiedzią na powyższe problemy jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w ramach których powstanie specjalistyczny multirotor do zastosowań SAR. Będzie to dron aiRPAS Rescue X8. Nad rozwiązaniem pozostałych dwóch problemów Wnioskodawca będzie pracował równolegle z projektem B+R i po jego zakończeniu, razem z ekspertami z odpowiednich służb oraz przy wsparciu Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Założyciele firmy aiRPAS Sp. z o.o. Machines Sp.k. mają wieloletnie doświadczenie w roli operatorów (pilotów) dronów. Sebastian Nowicki i Mariusz Pułas są ponadto instruktorami i egzaminatorami UAVO, którzy przeszkolili już setki pilotów. Mają za sobą także udział w dziesiątkach projektów dotyczących budowy BSP.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.