Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Innowacyjne rozwiązanie do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w postaci systemu monitorowania ciepłomierzy, regulatorów pogodowych oraz czujników temperatury i ciśnienia, z wykorzystaniem komunikacji NarrowBand Internet of Things

nazwa beneficjenta
ABARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 111 367,30 zł
dofinansowanie z UE
1 866 820,38 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.2. Sektorowe programy B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Polska jest jednym ze światowych liderów pod względem wykorzystania masowych systemów telemetrycznych w sieciach ciepłowniczych, zarówno pod względem zaawansowania technologicznego jak i liczby urządzeń. Systemy te zaczęły się upowszechniać około 10 lat temu i bazują na dostępnej wówczas technologii transmisji w standardzie GPRS. Jest to technologia obecnie już przestarzała, posiadająca szereg wad (wysokie koszty transmisji, duże zużycie energii i problemy z zasięgiem). Na świecie nastąpiły już pierwsze wyłączenia sieci GPRS przez operatorów GSM. W czerwcu 2016 organizacja 3GPP zatwierdziła nowy, globalny standard komunikacji LTE Cat NB1. Jego upowszechnienie będzie bardzo szybkie, ponieważ˙ bazuje on na istniejącej infrastrukturze LTE operatorów GSM. Jest to technologia bardzo obiecująca? pod kątem potrzeb telemetrii sieci ciepłowniczych (zasięgu, energooszczędności i niskich kosztów użytkowania). W ramach niniejszego projektu firma ABARO przeprowadzi prace B+R, których celem będzie opracowanie 3 różnych urządzeń´ telemetrycznych (bateryjne urządzenie odczytowe, urządzenie do sterowania pracą węzła ciepłowniczego i bezprzewodowy czujnik temperatury) oraz oprogramowania serwerowego. Stworzą one kompletny system telemetryczny dedykowany dla rynku PEC, wykorzystujący w pełni możliwości, jakie stwarza technologia transmisji LTE Cat NB1. Prace B+R będą? prowadzone bardzo dynamicznie. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu trzonu zespołu ABARO, uzupełnionemu wiedza? zatrudnionych do projektu naukowców z tytułem doktora nauk technicznych oraz wsparciem Politechniki Gdańskiej w roli podwykonawcy. Rozmowy przeprowadzone z potencjalnymi odbiorcami są? bardzo obiecujące. Zainteresowanie wyraziło kilka dużych PEC w Polsce, rozmowy z jednym z nim zakończyły się? podpisaniem listu intencyjnego

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.