Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII PAKOWANIA BAG IN BOX DLA PRZEMYSŁU

Name of the beneficiary
BIBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
7 705 950,00 zł
Co-financing from the EU
3 419 950,00 zł
Voivodeship
małopolskie
County
oświęcimski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
action
2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII PAKOWANIA BAG IN BOX DLA PRZEMYSŁU będzie dotyczyła inwestycji początkowej w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. Projekt spółki BIBP Sp. z o.o. (Firma należąca do sektora MSP). Projekt wpisuje się w KIS 5 KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI, III. OPAKOWANIA, DYSTRYBUCJA I PRZECHOWALNICTWO oraz SOR 9. Sektor żywności wysokiej jakości) co wydatnie zwiększy potencjał naukowo-technologiczny Spółki W wyniku realizacji projektu nastąpi: • wykonanie prac B+R w zakresie innowacji procesowej w zakresie technologii bag in box; • oferowanie na rynku nowych usług obejmujących prowadzenie prac badawczych i rozwojowych dla przedsiębiorców z sektora MŚP; • możliwość współpracy z podmiotami z sektora MŚP oraz organizacjami badawczymi – jednostkami naukowymi (na podstawie umów wieloletnich, załączniki do wniosku); • wzrost zatrudnienia pracowników B+R, • zwiększenie udziału nakładów na działalność B+R; • udostępnianie fachowej wiedzy, raportów i analiz dla potrzeb zewnętrznych podmiotów (w tym firm z sektora MSP oraz branży energetycznej, przedsiębiorstw komunalnych, innych jednostek naukowych oraz podmiotów działających w szeroko rozumianej branży spożywczej; Całkowita wartość projektu to: 7 710 870,00 PLN Wartość dofinansowania: 3 422 150,00

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl