Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Centrum Badawczo Rozwojowe zrobotyzowanych technologii precyzyjnej obróbki dla lotnictwa i kosmonautyki

kategoria
nazwa beneficjenta
WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
12 289 242,50 zł
dofinansowanie z UE
6 479 025,00 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest utworzenie centrum B+R w przedsiębiorstwie Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. funkcjonującego w dziedzinie badań z zakresu technologii wytwórczych dla lotnictwa wpisujących się w obszar „przemysłu 4.0”. W ramach projektu zostanie zakupiona infrastruktura B+R umożliwiająca projektowanie, wytwarzanie, testowanie i walidację narzędzi i gotowych elementów dla lotnictwa i kosmonautyki. Celem utworzenia centrum, a zarazem celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa WZK sp. o.o. poprzez opracowywanie i badania zupełnie nowych koncepcyjnie zrobotyzowanych elastycznych technologii produkcji części lotniczych o złożonych przestrzennie kształtach. Rezultatem utworzenia centrum B+R będzie wdrożenie innowacji produktowych jakimi będą zaawansowane technologicznie narzędzia do zrobotyzowanej obróbki precyzyjnej. Utworzenie centrum B+R będzie możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.