Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie kompozytowego materiału ekranującego pole elektromagnetyczne w wysokich i niskich częstotliwościach

nazwa beneficjenta
ADR TECHNOLOGY STANISŁAW WOSIŃSKI
wartość projektu
455 100,00 zł
dofinansowanie z UE
296 000,00 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.42799(2015/X), pomoc_de_minimis: §42 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020Przedmiotem przedsięwzięcia B+R jest opracowanie nowego materiału kompozytowego o właściwościach ekranujących pole elektromagnetyczne (PEM) przy uwzględnieniu absorpcji, jako mechanizmu ekranowania dla niskich częstotliwości (dalej „Projekt”). Oczekiwanym rezultatem będzie wytworzenie nowej generacji ekranów PEM o częstotliwości ekranowania od 100 mHz do kilku GHz. Innowacyjność rozwiązania polega na opracowaniu modyfikatora–wypełniacza nanokompozytowego umożliwiającego przesunięcie częstotliwości ekranowania do mikrofalowych. Wytworzony materiał zarówno samodzielnie jak i w połączeniu z istniejącą technologią zgodną z patentem 221223 należącym do ADR Technology, stanowić będzie nowoczesne rozwiązanie inżynierii materiałowej, o zastosowaniu w szerokiej gamie produktów. Realizacja prac i wdrożenie wyników do gospodarki pozwoli wyjść naprzeciw problemom związanym z dużą emisją PEM do środowiska i eksponowaniem człowieka na jego oddziaływanie. Gwałtowne zwiększenie zużycia energii elektrycznej powiązane z rozwojem elektroniki, sprawiło, że problem emisji PEM stał się przedmiotem analiz pod kątem zagrożeń cywilizacyjnych oraz badań nad opracowaniem metod ekranowania. Zakres Projektu obejmuje realizację usługi badawczej na rzecz ADR Technology Stanisław Wosiński (dalej „Firma”, „Wnioskodawca”, „ADR Technology”) przez jednostkę naukową–Instytut Fizyki Molekularnej PAN (dalej: IFM PAN), wybranej w procedurze konkurencyjnej. Usługa będzie zrealizowana w ramach 3 zad.: •wytypowanie materiałów modyfikatora oraz technologii i syntezy: zad1 •synteza nanomateriałów na modyfikatory oraz wstępne badania struktury i właściwości zad2 •opracowanie modyfikatora i testy zad3 Rezultaty

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.