Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów

nazwa beneficjenta
B&P ENGINEERING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
54 190 265,30 zł
dofinansowanie z UE
19 245 600,00 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

B&P Engineering to specjalizujący się w obróbce stali nierdzewnej producent różnego rodzaju maszyn, urządzeń i zbiorników. Firma produkuje zarówno pojedyncze jednostki, jak i kompletne instalacje. Głównym odbiorcą oferty przedsiębiorstwa jest przemysł spożywczy, ale producent dostarcza rozwiązania również dla klientów prowadzących inne rodzaje działalności. Dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym Spółka świadczy też usługi subcontracting dla największych światowych producentów urządzeń przemysłowych.

Celem niniejszego projektu było wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności firmy, poprzez wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci inteligentnej linii technologicznej do produkcji soków i koncentratów i-SiK.

Opracowana innowacja jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez Beneficjenta samodzielnie oraz na jego zlecenie.

Aby wdrożyć produkt, w ramach tego projektu, wybudowano nową halę produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także zakupiono umożliwiające produkcję linii nowe środki trwałe. Tym samym przeprowadzono dywersyfikację działalności B&P Engineering, uruchamiając seryjną produkcję innowacyjnej w skali świata kompletnej, wielomodułowej linii.

Powyższe działania pozwoliły w pełni zrealizować kluczowe założenie projektu, czyli wdrożyć na rynek nowy produkt.

Istotą innowacyjności linii i-SiK są rozwiązania techniczne oraz technologiczne umożliwiające automatyzację i optymalizację procesów produkcji. To oznacza m.in. wysoką wydajność, zmniejszenie kosztów utrzymania, zminimalizowanie eksploatacji urządzeń linii oraz redukcję zużycia energii, a także bezpieczną dla środowiska gospodarkę wodno-ściekową.

Odbiorcami produktu są głównie producenci soków owocowych i koncentratów, zarówno polscy, jak i zagraniczni.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.