Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych światowo produktów, jako rezultatów opracowanej autorskiej technologii produkcji bibuły tissue z włóknami konopi.

nazwa beneficjenta
ZAKŁADEM POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SP. Z O.O.
wartość projektu
35 722 205,00 zł
dofinansowanie z UE
19 924 500,00 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
iławski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Zakład Poligraficzny POL-MAK w Przeźmierowie rozpoczął swoją działalność w 1996 roku. Obecnie firma dystrybuuje produkowane przez siebie wyroby do ponad 60 krajów na całym świecie. Wśród oferowanych przez spółkę produktów jest bibuła tissue.   Jeśli chodzi o sposób jej wytwarzania, dotychczas na światowych rynkach przeważały dwa typy wyrobów: wysokojakościowa bibuła wykonana w 100% z celulozy drzewnej i jej alternatywa w postaci niskiej jakości bibuły makulaturowej, wymagająca bardzo uciążliwego środowiskowo procesu produkcji.   POL-MAK, wykorzystując własne doświadczenie oraz wyniki prac przeprowadzonych na zlecenie spółki przez Instytyt Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, wdrożył do produkcji zupełnie nowy rodzaj produktu: bibułę tissue z zawartością włókien konopi. Charakteryzuje się ona wyższymi parametrami wytrzymałościowymi względem powszechnie produkowanych, a autorski system produkcji pozwolił na uzyskanie nie tylko szeregu efektów kosztowych, ale także środowiskowych, związanych z istotnym ograniczeniem wyrębu drzew na cele papiernictwa.   Uruchomienie masowej produkcji ekologicznej bibuły możliwe było dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Jego zakres obejmował zakup i montaż kompletnej linii produkcyjnej, która została zainstalowana w nowej hali produkcyjnej w Iławie, na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród zakupionych środków trwałych znalazły się m.in.: linia do przygotowania masy, maszyna papiernicza, warstwownica, a także systemy sterowania procesem technologicznym i kontroli jakości produkcji bibuły. Opracowana przez spółkę metoda produkcji otrzymała europejską ochronę patentową.   Higieniczna bibuła tissue przeznaczona jest do produkcji chusteczek, papieru toaletowego, ręczników kuchennych oraz serwetek. Spółka POL-MAK produkowany przez siebie produkt  sprzedaje podmiotom zewnętrznym, a także wykorzystuje do produkcji własnych wyrobów, w tym serwetek dekoracyjnych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.