Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce

kategoria
nazwa beneficjenta
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
wartość projektu
603 870 885,45 zł
dofinansowanie z UE
439 352 644,47 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez kompleksową modernizację energetyczną 187 budynków w 139 placówkach szkolnictwa artystycznego na terenie całego kraju ( 16 województw) , polegającą przede wszystkim na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków,  stropodachów, dachów, wymianie okien i drzwi na bardziej energooszczędne, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej, montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, wymianie oświetlenia na oświetlenie energooszczędne, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji z wykorzystaniem technologii odzysku ciepła  oraz wymianę pieców węglowych na piece niskoemisyjne.

Roboty termomodernizacje w placówkach szkół artystycznych rozpoczęto w czerwcu 2017 roku a rozliczenie końcowe wszystkich robót termomodernizacyjnych zostanie zakończone do 31.12.2023 r.

Aktualnie według stanu na dzień 30.11.2021 r.  ukończono rzeczową realizację prac termomodernizacyjnych w 130 placówkach szkolnictwa artystycznego. W pozostałych 9 placówkach prace termomodernizacyjne są w trakcie realizacji.

Planowane do uzyskania rezultaty Projektu to:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 3,61 MW
  • Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 22 269 Mg CO2/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej 164 773 GJ/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej 55 809 MWh/rok (kWh/rok – 55 809 000)
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 4 540 MWh/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 148 428 GJ/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 200 911 GJ/rok