Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)

nazwa beneficjenta
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - RZGW W GLIWICACH
wartość projektu
1 995 176 677,48 zł
dofinansowanie z UE
667 040 000,00 zł
Województwo
śląskie
Powiat
raciborski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny jest zlokalizowany w dolinie rzeki Odry na północ od mostu drogowego Krzyżanowice – Buków, na kilometrze od 33,580 do kilometra 46,300 tej rzeki powyżej Raciborza (i z tego względu będzie usytuowany bezpośrednio poniżej Polderu Buków). Obszar planowanego zbiornika znajduje się w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu raciborskiego – w gminach Krzyżanowice, Racibórz, Kornowac oraz powiatu wodzisławskiego – gmina Lubomia. Polder Racibórz jest eksploatowany wyłącznie jako suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Zmiana reżimu hydrologicznego Odry, spowodowana przez prowadzoną gospodarkę wodną w zbiorniku, dotyczy wyłącznie okresów powodziowych. Zbiornik nie oddziaływuje na przepływy niskie i średnie. W zakresie przepływów do Q=470 m3/s (woda brzegowa, p=50%) co najmniej jedna zasuwa, w przęśle progowym, jest podniesiona umożliwiając swobodny przepływ Odry do kanału ulgi.

Głównym celem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) na Odrze było zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla ponad 1,3 mln ludności zamieszkującej na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Inwestycja umożliwiła również realizację jednego z celów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. (Dyrektywy 2007/60/WE), w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, którym jest minimalizowanie ryzyka powodziowego i ograniczanie skutków powodzi.

Efakty inwestycji:Wezbrania do wielkości Q = 1 210 m3/s (przepływ dozwolony ze względów ekologicznych, o prawdopodobieństwie 5% , czyli woda zdarzająca się średnio co dwadzieścia lat) są przepuszczane przez zbiornik bezpośrednio, bez spiętrzenia. Poza wezbraniami zbiornik nie jest napełniony (poza akwenami wyrobisk i samej Odry). Redukcji podlegają jedynie fale powodziowe o kulminacjach wyższych niż przepływ dozwolony Q = 1 210 m3/s ustalony w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla odcinka Odry poniżej Raciborza. Fale o kulminacji do 2 400 m3/s (jest to przepływ o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,2% – zbliżony do miarodajnego) są przez zbiornik redukowane do poziomu przepływu dozwolonego Q = 1 210 m3/s. Większe fale jak np. fala powodziowa zbliżona do katastrofalnej z roku 1997, szacowanej na 3 120 m3/s, jest redukowana do 1 538 m3/s.