Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

nazwa beneficjenta
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ - REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
wartość projektu
130 117 669,90 zł
dofinansowanie z UE
110 594 060,10 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Realizacja projektu przyczyni się do odbudowy i modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie poniższych zadań Projektu:

Zadanie 1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – 19 sztuk ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły. Przedsięwzięcie dotyczy odbudowy budowli regulacyjnych wykonanych w drugiej połowie XIX wieku z materiałów naturalnych (kamień, faszyna), które pełnią także funkcję przeciwpowodziową. W/w ostrogi zostały wybudowane celem osiągnięcia projektowanej głębokości i szerokości trasy regulacyjnej Wisły przy średniej wodzie żeglownej. Ponadto koncentrują jej nurt w wyniku czego w korycie rzecznym utrzymują się odpowiednie głębokości wody zapewniające swobodny spływ lodu i sprawne prowadzenie akcji lodołamania. Poprzez odsunięcie nurtu od brzegów chronią międzywale, a w miejscach gdzie koryto rzeki dochodzi bezpośrednio do wału przeciwpowodziowego stanowią jego bezpośrednią ochronę.

Zadanie 2. Przebudowa ujścia Wisły Aby uzyskać wymaganą drożność w odcinku ujściowym Wisły, zakłada się przeprowadzenie badań modelowych i „in-situ”. W ramach Projektu podjęte zostaną poniższe działania: • Prace przygotowawcze: – Badania terenowe określające warunki brzegowe dla modeli numerycznych; – Pomiary batymetryczne w ujściu Wisły od Portu w Świbnie do wód Zatoki Gdańskiej; – Pomiary linii brzegowej; -Numeryczne badania modelowe określające docelową długość kierownic.

Zadanie 3. Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – nowy obiekt celem zabezpieczenia Nowego Dworu Gdańskiego zlokalizowanych na rzece Tudze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie będzie polegało na budowie wrót sztormowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w okolicach ujścia rzeki Tugi do Szkarpawy), odcinających Tugę od wód wezbrań sztormowych napływających z Zalewu Wiślanego rzeką Szkarpawą. Wrota będą zamykane automatycznie podczas wezbrań.

Zadanie 4. Przebudowa stopnia wodnego Przegalina Zadanie ma na celu renowację śluz wraz z przebudową stanowisk postojowych.

Zadanie 5. System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP)

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.